Gå til sidens hovedinnhold

12 leger i Sandnessjøen skriver: Til våre gode kolleger på sykehuset i Mosjøen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ett år er gått siden Høie gjorde sitt vedtak om sykehusstrukturen på Helgeland. Spesialisthelsetjenesten på Helgeland skal for framtiden bestå av to akuttsykehus. Hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen og omegn.

De fleste av legene på sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen mente før vedtaket ble fattet at det beste alternativet hadde vært ett stort akuttsykehus – sentralt plassert midt på Helgeland. Slik ble det dessverre ikke. Det respekterer vi, og vi stiller oss i dag bak vedtaket. I praksis skal Sandnessjøen og Mosjøen sykehus nå slåes sammen, til ett framtidens hovedsykehus på Helgeland. Det medisinske tilbudet og kvaliteten på behandlingen som skal gis ved sykehuset har hele tiden vært drivkraften for å samle tjenestene. Derfor vil hovedargumentene våre for ett sykehus plassert sentralt på Helgeland fortsatt gjelde selv om strukturforutsetningen nå er endret. Samtidig er nærheten til tjenestene, det at man faktisk når fram til behandling i tide når det virkelig haster, av avgjørende betydning.

I dag er vi kollegaer lokalisert i ulike sykehus og dette gir logistiske utfordringer som ikke alltid gjør at vi klarer å arbeide optimalt. Sykehusbyggene er gamle, slitte og lite hensiktsmessige. En framtidsrettet moderne logistikk og teknologi kan ikke innføres i eksisterende bygningsmasse. I tillegg opplever vi miljøene som sårbare slik de fremstår i dag. Framtidens hovedsykehus må̊ derfor fremstå som et nybygd og moderne felles hovedsykehus for hele Helgeland, og kunne rekruttere sine ansatte fra et størst mulig nedslagsfelt – både Sandnessjøen og Mosjøen. Bare på denne måten vil vi kunne sikre et godt medisinsk tilbud, god kvalitet på tjenestene og bedre robusthet med tanke på rekruttering. Gjennom samarbeid mellom Sandnessjøen og Mosjøen vil vi kunne sikre våre pasienter på Helgeland et godt faglig tilbud også̊ i framtiden

Nye Helgelandssykehuset skal de nærmeste månedene definere hvilke tomtealternativer som er aktuelle. For Vefsns befolkning vil det bli lengre til sykehus med ny struktur. Kommunene Grane og Hattfjelldal har allerede lang vei til sykehus og for denne befolkningen begynner tiden og bli en kritisk faktor når hjelpen haster. Dette forstår vi er krevende for mange, og det kan også̊ oppleves skremmende. Tilbudet som bygges opp må̊ derfor bli bedre for pasientene enn det vi allerede har i dag hvis prosessen oppleves meningsfull.

Som helsearbeidere er solidariteten til pasientene viktigere enn navnet på sykehuset og at det ligger i fjæresteinene til egen bopel. Dette har vi skjønt gjennom hele prosessen. For oss er innhold, tilgjengelighet og evne til rekruttering de viktigste kriteriene for framtidens hovedsykehus, ikke hvilke siffer postnummeret til hovedsykehuset ender på.

Medisin er et komplekst fag med mange ulike spesialiteter, hele 43 ulike medisinske spesialiteter finnes det innenfor de samlede sykehusveggene i Norge. Naturlig nok vil alle pasienter ønske seg den beste behandlingen for seg og sine. Kvalitet og pasientsikkerhet er bærebjelkene i det medisinske fagfeltet. Vi som leger er alle avhengig av våre kollegaer for å utføre vår jobb, vår spesialitet, på en best mulig måte. Vi trenger hverandre, vi utvikles og skaper pasientsikkerhet og gode helsetjenester sammen, i interaksjon med hverandre. Foretaksledelsen har ikke satt dette nok i fokus og heller ikke gitt oss gode premisser for å utvikle denne sammenslåingen av fagmiljøene, dette er til bekymring.

Sykehuset i Sandnessjøen og Mosjøen utveksler allerede i dag personell og kompetanse. Vårt mål for oss i 2021 er videre samarbeid og at vi vil bygge hverandre sterke. Dette vil gi det beste grunnlaget fram til vil vi flytter sammen i ett nytt hus – framtidens hovedsykehus på Helgeland.

Godt nyttår

Hilsen
Roar Sandøy, overlege kirurgi HSYK Sandnessjøen
Liv Einmo, overlege gyn/føde HSYK Sandnessjøen
Tørris Sjøset, overlege medisin HSYK Sandnessjøen
Sigurd Nikolaisen, LIS lege anestesi HSYK Sandnessjøen
Bjørn Engel, overlege øre-nese-hals HSYK Sandnessjøen
Jon Albert Olafsen-Bårnes, LIS lege kirurgi HSYK Sandnessjøen
Jenny Chiem, LIS lege øre-nese-hals HSYK Sandnessjøen
Runa Andreassen, overlege medisin HSYK Sandnessjøen
Pawel Rajszys, overlege røntgen HSYK Sandnessjøen
Danuta Laima Jonusiene, overlege barn HSYK Sandnessjøen
Kristin Sakshaug, overlege rehabilitering HSYK Sandnessjøen
Kristina Olafsen-Bårnes, LIS lege gyn/føde HSYK Sandnessjøen