(Helgelendingen)

Det er for tiden en stri strøm av hvite menn som pusher 50, som farer rundt med stoppeklokke og GPS på ytre Helgeland. Neida, dette er ikke den nye joggebølgen, men en bølge av deltagere i sosiale medier, og en og annen taletrengt ordfører som har satt seg i førersetet med målsetting om å finne ut hvor langt man kan kjøre på 20 minutter. Debatten om kjøremønster, fartsgrenser og trafikale utfordringer får «Mosjøveien» til å framstå som Sinsenkrysset i ettermiddagsrushet.

Helseminister Bent Høie landet til slutt på en modell som han mener er til det beste for Helgeland. I det samme vedtaket lyder det altså at hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen med omegn, og at omegn defineres som 20 minutter fra rådhuset i Alstahaug kommune. Så kan man vel med all beskjedenhet være enig i at rådhuset ikke har en svært sentral beliggenhet i regionssenteret på kysten.

Dagene etter vedtaket har ført til at man bokstavelig talt har gått mann av huse på Helgeland for å sjekke dette med 20 minutter, og i sosiale medier får man tømme seg med eder og galle uavhengig av bostedsadresse eller postnummer. Bent Høie har gjort sitt vedtak, og gitt Helse Nord et mandat til å gjennomføre. Hva ligger i dette med omegn, og hvordan skal man definere 20 minutter?

Mandatet må være tydelig for å sikre at konseptfasen kan gjennomføres uten den minste tvil. For Helgelandssykehuset er det åpenbart at tilliten må skapes og gjenoppbygges. Siste tids plutselige og svært uheldige stenging av kreftoperasjoner ved Sandnessjøen sykehus var bare å bære mer ved til bålet. Tilliten skapes gjennom full åpenhet og involvering i alle ledd. Eierskap til konseptfasen vil være et nøkkelord.

Debatten om kjøremønster, fartsgrenser og trafikale utfordringer får «Mosjøveien» til å framstå som Sinsenkrysset i ettermiddagsrushet.

Bård Anders Langø

Hopplandslagstrener Alexander Stöckl ville nok være enig i at 20 er perfekt. I hopp er man grunnleggende enig i hva som er det perfekte skihoppet, og hva som skal til for å få 20 i stil. På samme måte er det viktig at alle innbyggere på Helgeland, enten de er ordfører eller Hvermansen med sosial skrivekløe, er innforstått med mandatet for konseptfasen.

Det hviler et tungt ansvar på Helse Nord når konseptfasen skal skisseres og ikke minst gjennomføres. Helgelandssykehuset må sikres et godt mandat som avklarer funksjonsfordeling, tjue minutter og hva som ligger i begrepet omegn. Så kan vi hvite menn som pusher 50 legge bort stoppeklokka, og la våre to helseforetak gjennomføre konseptfasen etter skjema, uten usaklige kommentarer og hets i sosiale medier.

PS: Med fartsholder og lite trafikk målte jeg 23.36.