333 ansatte ved sykehuset i Rana forutsetter at Larsen, Strøm og Alterskjær som var valgkomiteen, ikke deltar når mistillit til styremedlemmer i Helgelandssykehuset skal opp i Helse Nord

– Det er både svært sjelden og svært alvorlig at nesten samtlige ansatte ved et sykehus erklærer mistillit til oppnevning av styremedlemmer i helseforetaket.