(AvisaNordland): Regjeringen gir 50,8 millioner kroner i ekstra veibevilgning til fylkesveier i Nordland.

Pengene fordeles på Øksnes, Bodø og Herøy/Dønna, og kommer som en ekstrabevilgning etter søknad fra fylkeskommunen.

– Under Solberg-regjeringen er det bygget svært mye vei i Nordland til glede for folk og næringsliv. Nå oppgraderer vi fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunen på til sammen 50 millioner. Det er bra for alle, og så tror jeg sjømatnæringa er ekstra fornøyd med at ferskfisken kommer seg raskt fram, sier førstekandidat Bård Ludvig Thorheim i Nordland Høyre i en kommentar.

Veiene det gjelder er fylkesvei 821 Frøskeland-Myre, fylkesvei 7488 Støvset-Breivik med tilførselsveier og fylkesvei 828 Herøy-Dønna.