(Rana Blad)

Til styret i Helse Nord.

Fra 117 leger, 183 sykepleiere, 115 spesialsykepleiere, 8 psykologer og 161 annet relevant personell ved Helgelandssykehuset og kommunene på Nord-Helgeland. Det er brukt mye tid og penger på å utrede sykehusstruktur og lokalisering på Helgeland. I alle tungtveiende faglige råd og innstillinger inngår et akuttsykehus i Mo i Rana: Ekstern ressursgruppe anbefaler å legge ett stort akuttsykehus til Mo i Rana.

Administrasjonen i Helgelandssykehuset anbefaler to sykehus og to fødeavdelinger, med Mo i Rana somhovedsykehus og faglig nav. Fylkestinget i Nordland vedtok også med stort flertall å anbefale en modell med to akuttsykehus.Administrasjonen i Helse Nord anbefaler to akuttsykehus.

Her skal Mo i Rana ha både indremedisinsk og kirurgisk akuttberedskap og forbli det ene sykehuset med ortopedisk akuttberedskap. Å følge disse sterke faglige og faktabaserte rådene mener vi også gir de beste forutsetningene for å utvikle en fødeavdeling med høy kvalitet. Som leger, spesialsykepleiere, sykepleiere, jordmødre og annet relevant personell ved Helgelandssykehuset og kommunene på Nord-Helgeland forventer vi at styret i Helse Nord følger de faglige vurderingene og bidrar til en bærekraftig og samlende løsning som tjener hele Helgeland.

Dersom det kun blir ett sykehus på Helgeland peker alle eksterne rapporter på Mo i Rana. Vi mener likevel at den mest samlende løsningen for Hele Helgeland er en 2-sykehusmodell med akuttberedskap og fødetilbud både i Sandnessjøen og i Mo i Rana.

Lista er underskrevet av: