(Helgelendingen)

Det var ved midnatt registrert 21.338 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 704 meldte tilfeller siste døgn.

Økningen på 704 er den høyeste under pandemien så langt.

De siste to dagene er økningen på 1008 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

Mandag var det registrert 64 innlagte med covid-19 ved norske sykehus, tre av disse fikk respiratorbehandling ifølge tallene fra Helsedirektoratet, som oppdateres hver formiddag

282 personer er så langt døde av covid-19 i Norge, ifølge de foreløpige tallene.

(©NTB)