– Nordland har et mangfold av frivillige lag og organisasjoner og mange kommuner har en frivilligsentral. Det er viktig for meg å kunne støtte opp om lokale tiltak og prosjekter i regi av disse, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi i en pressemelding.

Fylkesråd Saxi har fordelt 845 000 kroner går til mange varierte folkehelseprosjekter. Med tilskuddene vil fylkeskommunen tilrettelegge for aktiviteter og tilbud som fremmer både mestring og tilhørighet.

– Det jobbes veldig godt rundt i fylket. Dette er viktige midler som stimulerer både til bolyst og aktivitet i alle aldersgrupper, påpeker fylkesråd Saxi.

De ulike tiltakene det er søkt støtte til, har stor bredde og variasjon og gjenspeiler mangfoldet i folkehelsebegrepet.

– Jeg har prioritert tiltak som er inkluderende og som kan bidra til å redusere sosiale ulikheter, underbygger fylkesråd Saxi.

Gode tiltak til barn og unge kan bidra til å forebygge utenforskap. Det samme gjelder tiltak for dem som har utfordringer med psykisk og fysisk helse. Saxi mener det er viktig at alle skal få delta i aktiviteter ut fra egne forutsetninger.

- Vi støtter også flere tiltak til og for eldre. Det er mange i denne gruppen som er ensomme og det er godt å kunne støtte opp om møteplasser for denne gruppen, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi i pressemeldingen.

Sjekk hvem som har fått midler på Helgeland:

Søker Tiltak/prosjekt Tilskudd inntil kroner
LNT Nordland fylkeslag Mat er sunt, året rundt i sørfylket 25.000
Dønna Frivilligsentral Vårspretten 11.000
Bindalseidet Sanitetsforening Mestring av livet 10.000
Sømna Frivillighetssentral SA Sterk og stødig 40.000
IL Vega Dans på Vega 10.000
Brønnøy Frivilligsentral Aktiv hverdag for barn og unge 30.000