Gå til sidens hovedinnhold

Å stenge tarmkreftkirurgien for andre gang i år er et uforståelig og gigantisk feilgrep

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Helgelendingen)

Uforståelig stenging

Direktør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset har besluttet å stenge tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen for andre gang i år. Direktørens begrunnelse er hensynet til pasientsikkerheten og ønske om å skape ro i organisasjonen. Det er ubegripelig hvordan stengingen kan innfri sykehusledelsen mål. Mest sannsynlig vil dette grepet bidra til mer uro og ytterligere tap av tillit.

Stengingen av tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen og flytting av alle tarmkreftoperasjoner til sykehuset i Mo i Rana fram til uke to neste år, kommer etter at misvisende tall for kvaliteten på denne typen behandling ved sykehuset i Sandnessjøen er rettet opp. Nye tall fra Kreftregisteret viser at kvaliteten er minst like god ved sykehuset i Sandnessjøen som ved sykehuset i Mo i Rana. Det er i Sandnessjøen Helgelandssykehuset har ferdigutdannede spesialister på denne typen kirurgi, og Helsetilsynets foreløpige konklusjoner etter tilsynet stiller ingen spørsmål ved kvaliteten på tarmkreftkirurgien. Derimot er Helsetilsynet bekymret for den usikkerheten og de bekymringene organisasjonen ved sykehuset er påført som følge at håndteringen denne saken har fått.

Dersom målet til sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir er å trygge pasientsikkerheten og å skape ro både internt og eksternt, samt å jobbe aktivt med kvalitetstiltak, hadde vi skjønt et grep som innebar større grad av teamjobbing men der teamene ambulerer mellom Sandnessjøen og Mo. Med sitt grep har direktøren nå kastet vann på mølla til dem som er skeptiske til hele sykehusprosessen og som hevder direktøren og den øvrige ledelsen har vikarierende motiver for de beslutningene som tas. Vi legger gjerne til at det er utarbeidet to eksterne rapporter om tarmkreftkirurgien som begge er kritiske til kvaliteten, men som ikke er kvalitetssikret blant annet når det gjelder informasjon ekspertene har hatt tilgang til. Samtidig kan vi ikke unngå å merke oss at stadig flere tar innover seg at Helgelandssykehuset er et lite sykehus i nasjonal sammenheng, og at volum sammen med fagkompetanse er vesentlige kvalitetsindikatorer ved alle typer behandling. Det gir god grunn til å stille spørsmål ved om den vedtatte sykehusorganiseringen med ett sykehus på to lokaliteter har framtida foran seg. Men sykehus er 20 prosent fag og 80 prosent politikk. Når Helgelandssykehusets struktur ble besluttet var det politikken som rådet grunnen. De aller fleste erkjenner etter hvert at ett sykehus sentralt plassert på Helgeland er den eneste modellen som kunne skapt ro og innfridd kravet til kvalitet i behandlingen.

Men Helgelandssykehuset seiler videre som en skute uten kaptein, styrt av fraksjoner og sterke fagmiljø der hensynet til postnummer og eget forgodtbefinnende er det altoverskyggende. Da kan godt sykehusdirektøren lansere ambisjonen om å bygge Norges beste lokalsykehus. Etter hvert som denne saken utvikler seg tror vi mindre og mindre på at det er mulig og vi spør oss når neste grep skal tas. Blir det å stenge ned all kirurgi i Sandnessjøen av frykt for at toppledelsen i helseforetaket ikke har tillit til hverken ledelse eller ansatte der?

Å stenge tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen for andre gang i år er uforståelig og et gigantisk feilgrep.