Aker Solutions – En gledens dag

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Da er det endelig klart. Oppsigelsene av dyktige arbeidsfolk med høy kompetanse er heldigvis trukket tilbake. Aker Solutions skal fortsatt ha drift ved Strendene i Sandnessjøen. Denne avgjørelsen kommer som et resultat av langvarig hardt arbeid av mange. Spesielt viktig er jobben som de tillitsvalgte i Sandnessjøen har gjort. Klubben med Linda Sandholm Nybakk i spissen har rett og slett gjort en kjempejobb.

Hva har så Arbeiderpartiet lokalt og nasjonalt bidratt med, og hva vil Ap gjøre for å trygge arbeidsplassene ved Aker Solutions på Strendene inn i framtiden?

Arbeiderpartiet i Sandnessjøen har over tid hatt jevnlig kontakt med vår partiledelse, både sentralt og på fylkesnivå. Hele veien har vårt lokale partilag fått meget solid støtte for at et så viktig industrimiljø skal bevares. Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og fylkesrådsleder Tomas Nordvoll har fulgt opp, og lagt stort trykk direkte på beslutningstakerne i Aker Solutions.

Pakken som de fleste partier på Stortinget vedtok til olje- og gassindustrien, gir nå resultater. 32 ansatte og 8 lærlinger har fortsatt jobb på Strendene. Uten Stortingets vedtak, i en så viktig sak for en hel industri, så hadde vi nok sannsynligvis sett et annet utfall. Poenget er at kompetansen man i dag har i olje- og gassindustrien er en nøkkelfaktor for å lykkes med «det grønne skiftet». Derfor er det etter vår vurdering sterkt beklagelig at ikke alle partier på Stortinget støttet «pakken».

Imidlertid er det viktig og fortsatt jobbe videre for å unngå at vi ikke står i en liknende situasjon i nær framtid. Alle som leser dette innlegg skal vite at vi i Arbeiderpartiet skal gjøre vårt beste for at så ikke skjer. For Aker Solutions i Sandnessjøen så handler det om at leverandørindustrien i Nord-Norge i framtiden må få oppdrag.

Det viktigste vi som parti blir å jobbe med, er kontraktstrukturene til oljeselskapene. Det må kreves i tillatelse til utbygging og drift av felt utenfor kysten vår at det skal gi lokale ringvirkninger. Det vil si at kontraktene er slik at det kreves lokal tilstedeværelse av de firmaene som får dem, og at størrelsen på kontraktene må være slik at også nord norske firmaer kan by på dem. Det handler om å skape varige arbeidsplasser samtidig med ivaretakelse av kompetansen til dyktige arbeidsfolk. For Arbeiderpartiet er dette arbeidet en høyt prioritert sak.

Artikkeltags