Gå til sidens hovedinnhold

Alle gravide vil få tilbud om tidlig ultralydundersøkelse ved sitt lokalsykehus

Alle gravide vil fra 15. november får tilbud om tidlig ultralydundersøkelse i spesialhelsetjenesten i svangerskapsuke 11 til 14.

Formålet med tidlig ultralydundersøkelse er å utelukke kromosomavvik hos foster. I tillegg vil mange gravide, blant annet alle over 35 år, få tilbud om gratis fosterdiagnostikk, såkalt NIPT (Non-Invasive Prenatal Test). Det skriver Helgelandssykehuset i en pressemelding.

NIPT er en screeningtest som gir informasjon om sannsynlighet for tre utvalgte kromosomavvik hos fosteret; Downs syndrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18) og Patau syndrom (trisomi 13). Disse tre kromosomavvikene utgjør til sammen cirka en tredel av kromosomavvik hos foster.

NIPT-testen krever en blodprøve av den gravide. Blodprøven medfører ingen risiko for svangerskapet. Tilbudet om NIPT er et tilbud til den gravide og helt frivillig. Alle gravide har mulighet til å ta NIPT.

Utvalgte gravide vil få tilbud om gratis NIPT i det offentlige:

  • Alle gravide som er 35 år eller eldre ved forventet fødselstidspunkt.
  • Gravide som på bakgrunn av tidligere historie har økt risiko for trisomi hos fosteret.
  • Gravide som i svangerskapet får påvist fosteravvik som er forbundet med økt risiko for trisomi.

Andre gravide kan tilbys NIPT-test gjennom private virksomheter som er godkjente for å bestille undersøkelsen av et genetisk laboratorium. Den gravide må da selv betale for testen.

Alle fire lokasjoner

NIPT-prøven tas i svangerskapsuke 11–14 i forbindelse med tidlig ultralydundersøkelse som tilbys ved lokalsykehuset. Noen private virksomheter tilbyr testen fra svangerskapsuke 10. Prøven kan også tas senere dersom ultralydundersøkelser avdekker økt risiko for trisomi hos fosteret.

I Helse Nord er det etablert tett samarbeid mellom helseforetakene i regionen og Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN Tromsø. UNN Tromsø innehar det overordnede ansvaret.

Tilbud om tidlig ultralyd og NIPT test er desentralisert og lik over hele landet. Derfor bygges nå tjenesten opp i Helgelandssykehuset.

Sykehuset vil tilby tjeneste ved alle sine fire lokasjoner:

  • Fødeavdeling/poliklinikk i Sandnessjøen
  • Fødeavdeling/poliklinikk i Mo i Rana
  • Fødestuen/poliklinikk i Brønnøysund
  • Poliklinisk tilbud til gravide i Mosjøen

Jordmødre og gynekologer i Helgelandssykehuset har tatt eller tar videreutdanning i tidlig ultralyd og NIPT. Overlege i gynekologi, Bente Hjelset, er medisinske ansvarlige for dette tilbudet i Helgelandssykehuset.

Les også

Jordmor Eva må gjennomføre 450 ultralyder før november: – Noe jeg har hatt lyst til veldig lenge

Kommentarer til denne saken