Alle midler er tatt i bruk i det skitne politiske spillet som først og fremst handler om hvordan framtidas Helgelandssykehus skal se ut

Av
DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning. (Helgelendingen) Styret i Helse Nord har på direktør Cecilie Daaes oppfordring vedtatt å flytte all tarmkreftkirurgi fra Helgelandssykehuset til Bodø. Flytting av denne behandlingen er midlertidig og tatt av hensyn til pasientenes beste. Vedtaket har vakt bestyrtelse lengst nord på Helgeland. Avskyresolusjonene står i kø, det erklæres mistillit både mot den ene og den andre, og det hele toppes av at Rana Høyre har kalt helseminister Bent Høie inn på teppet.

Det nærmer seg et punkt der det blir krevende å ta alle utspillene og reaksjonene alvorlig. I så måte fortjener direktør Cecilie Daae i Helse Nord ros for sin profesjonalitet og sin handlekraft. Hun er ikke tilfreds med den måten tarmkreftkirurgien er håndtert på i Helgelandssykehuset. Det dreier seg først og fremst om at det er stilt spørsmål ved kvaliteten på behandlingen. Dernest den organisatoriske uroen og splittelsen mellom fagmiljøene. Begge deler kan true pasientsikkerheten. Derfor velger Helse Nord-direktøren å flytte tarmkreftkirurgien midlertidig til Bodø, i påvente av at det bebudede kvalitetsarbeidet gjennomføres og at man finner løsninger på splittelsen internt mellom fagmiljøene.

Det er dramatisk når det regionale helseforetaket overprøver og setter til side beslutninger som er gjort av direktør og styre i Helgelandssykehuset. Samtidig er vedtaket i styret i Helse Nord lett å skjønne. Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i avisa Nordlys i Tromsø skriver i en kommentar i egen avis at «konfliktnivået på Helgeland var blitt så høyt at potensielt alvorlig syke kreftpasienter måtte forskånes fra å bli brikker i et skittent politisk spill der nesten alle midler ble tatt i bruk». Vi deler Fjellheims refleksjon, men legger til at alle midler er tatt i bruk i det skitne politiske spillet som først og fremst handler om hvordan framtidas Helgelandssykehus skal se ut. Det siste utspillet, etter at ordfører Geir Waage har erklært mistillit både til styreleder og direktør i Helse Nord, er at Rana Høyre kaller helseminister Bent Høie inn på teppet. Her er det ikke pasientenes beste som teller. Det er kampen om å tilrive seg framtidas helgelandssykehus.

Stadig flere innser at beslutningen helseministeren tok i januar i år om at Helgeland i framtida skal ha to små og relativt svake lokalsykehus, er feil. Det er et historieløst vedtak som vil føre til at mange år med strid internt i regionen mellom politikere, mellom befolkningen og mellom fagmiljø, bare vil fortsette. Det er på alle måter ødeleggende, og de som rammes hardest er pasientene. Det kan ikke herske noen tvil om at ett felles sykehus sentralt plassert midt i regionen er den strukturelle endringen som best kunne lagt denne splittelsen død.

Hvilke grep som best kan tas for å sikre Helgelandssykehuset en framtid til beste for pasientene ut fra dagens forutsetninger, er vanskelig å ha noen entydig oppfatning om. I det spillet som nå pågår er det uansett en betryggelse at Helse Nord tar grep om situasjonen. Vi tror det er helt avgjørende dersom vi i framtida skal ha et sykehustilbud på Helgeland som har den kvaliteten, den faglige ekspertisen og den tilliten i befolkning som er nødvendig.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken