– Vi er meget skuffa, sier ordførerkandidat for Alstahaug Arbeiderparti, Ole-Gerhard Rinø. Ministeren velger altså å ikke gripe inn i det som folk flest oppfatter som et soleklart løftebrudd. Sandnessjøen og Nesna som egne studiesteder skal, ifølge henne, legges ned.

Alstahaug Arbeiderparti mener ministeren velger en lett utvei når hun gjemmer seg bak Stortingets strukturreformer, som sier at styrene i universitetene skal stå for den interne organiseringen og struktur.

– Spesielt når Stortinget har vedtatt at ingen studiesteder skal legges ned, men videreutvikles. Når styret i universitet Nord ikke følger opp premisser i et stortingsvedtak, må politikerne på Stortinget ta makta tilbake. Det ansvaret er ikke ministeren villig til å ta. Det er meget alvorlig, fortsetter Rinø.

Institusjon kan forsvinne

Han får støtte fra varaordfører i Alstahaug, Siv Helen Sigerstad, som også representerer Arbeiderpartiet. Hun mener vedtaket stiller Helgeland i en svært krevende situasjon.

– Våre barn risikerer å ikke få fagutdannede lærere og førskolelærere. Hva som skjer med lærerutdanningen på Helgeland er uvisst. En 100-årig opplæringsinstitusjon på Nesna skal ifølge Nybø bort. Dette er en lokal institusjon som i stor grad har utdannet kompetente lærere og førskolelærere til hele Helgeland. De som nå ønsker utdannelse til desentralisert sykepleie, må helt til Stokmarknes, sier Sigerstad.

Begge to påpeker det økende behovet for, og mangelen på sykepleiere og lærere. Et av de beste tiltakene for å dekke samfunnets behov for disse to yrkesgruppene, er nettopp desentraliserte tilbud som gjør utdanningen enkelt tilgjengelig for folk.

– Vi går mot en varslet krise. Søkerne til disse profesjonsutdannelser finnes. Lokaliteter i Sandnessjøen og på Nesna er klare. Stortinget har selv vedtatt at disse utdanningssteder skal videreutvikles. Regjeringen har selv bevilget ekstra penger til høyere opplæring i distriktene. Men ministeren sier nei til å omgjøre styret i Nord universitets vedtak, forteller Sigerstad.

Skuffet

Ordførerkandidat Ole-Gerhard Rinø har sett seg lei utviklingen.

– Nå er det nok. I sak etter sak ser vi at regjeringen sentraliserer og flytter arbeidsplasser ut av distriktene. For oss i Sandnessjøen er Statens vegvesen, tingretten og sykepleierutdannelsen aktuelle eksempler. I tillegg diskuteres sykehuset i Sandnessjøen. Der politikere før bygde samfunn igjennom å videreutvikle og styrke tilbud til folk de bor, så gjør nå regjeringen det motsatte, sier han i en pressemelding.