Alstahaug innfører karantene for alle som har vært i Oslo/Viken den siste uken

LEDELSE: Alstahaugs ordfører Peter Talseth (Sp) og kommuneoverlege Kirsten Toft, her fra torsdagens pressekonferanse på rådhuset i Sandnessjøen.

LEDELSE: Alstahaugs ordfører Peter Talseth (Sp) og kommuneoverlege Kirsten Toft, her fra torsdagens pressekonferanse på rådhuset i Sandnessjøen. Foto:

Personer som har oppholdt seg i området Oslo/Viken i mer enn ett døgn siden 9. mars skal i nå hjemmekarantene. Det melder Alstahaug kommune i en pressemelding.

DEL

– Det gjør vi fordi vi ser at de områdene har en stor opphoping av smitte. Skal vi begrense smitten, må vi sette inn tiltak for den delen av Norge også. Nå stenger også skole og universiteter og da regner vi med at mange kommer tilbake fra Oslo/Viken-området. Derfor innfører vi disse tiltakene, sier kommuneoverlege Kirsten Toft til iSandnessjøen.

Det innføres innskjerpede karantenebestemmelser i Alstahaug kommune med umiddelbar virkning. Karantenebestemmelsene gjelder for alle som har oppholdt seg i Oslo og Viken i mer enn et døgn. Gjelder med tilbakevirkende kraft til mandag 9. mars. Ordinær restaurantdrift besluttes stengt. Kun Take-away er tillatt. Butikker anmodes til å innføre skjerpede hygienerutiner og tiltak for å unngå ansamling av mennesker.

Innskjerping av karantenebestemmelsen

Hvis du har oppholdt deg i Oslo og Viken i mer enn et døgn så skal du i hjemmekarantene i 14 dager. Bestemmelsen gjelder med tilbakevirkende kraft til mandag 9. mars. Ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet skal karantenen vare i minst 7 dager etter symptomfrihet. Helsepersonell og personer med samfunnskritiske stillinger må innrette seg sånn at de unngår å bli indirekte innbefattet av disse bestemmelsene. Det betyr at man må finne alternativ innlosjering til besøkende eller familiemedlemmer som kommer fra områder som utløser karantene.

Se her hvilke kommuner som utgjør Viken fylke.

Restauranter og dagligvarebransjen

Det er ikke tilstrekkelig å innrette serveringssteder slik at det er mulighet for 1 meters avstand mellom besøkende. Normal restaurantdrift skal opphøre og kun take-away er tillatt og skal meldes fra om til kommunehelsetjenesten. Dagligvarebutikker skal begrense smittefare ved å innføre skjerpede hygienetiltak og fjerne salatbarer og andre ta-selv anordninger som godterihyller og nøttebarer. Salg av uinnpakket frukt og grønnsaker er tillatt men forbrukerne må sørge for at matvarene vaskes ved hjemkomst.

Skoler og barnehager

Det er til nå meldt inn behov for barnepass fra ca 20 arbeidsgivere men vi regner med at det meldes inn flere behov i løpet av dagen. Behovet for pass av barn under ti år for foreldre med samfunnskritiske jobber vil endre seg løpende og dette planlegges det for. Skolene er forberedt på å starte hjemmeundervisning mandag 16. mars. Det er grunn til å anta at situasjonen med hjemmeundervisning vil bli langvarig, og i første omgang strekke seg til over påske.

Det opplyses videre om at personer som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner må ordne det slik at de ikke risikerer å måtte oppholde seg i samme husstand som personer som må i karantene. De 15 kritiske samfunnsfunksjonene er:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste-
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Artikkeltags