– Vi kan kanskje ta ned åtte millioner, men ikke tolv

Det sa kommunalsjef for helse, Kirsten Toft, da hun orienterte om millionoverskridelsene i Tjenesten for Funksjonshemmede. – Mye av overskridelsene kommer fordi pasienter som skulle hatt sykehjemsplass ikke får det.