Det er riktig som FAU ved Bjarnetjønna skole påpeker. Selv om skolen har blitt veldig fin etter det omfattende arbeidet som er blitt utført, er uteområdene langt fra gode nok. Så er det også slik at det ved andre av kommunens skoler og barnehager er behov for investeringer.

I et trangt budsjett er det vanskelig å prioritere alt man ønsker å gjøre, men barn og unge er veldig viktig for kommunen, og det er derfor gledelig å kunne si at Høyres forslag om å ta inn 800.000 kr i investering på uteområder ved skoler og barnehager ble tatt inn i det omforente budsjettet fra Senterpartiet, Rødt og Høyre. Dette er ikke mye penger, de er ikke øremerket Bjarnetjønna alene, og vi kommer selvfølgelig ikke i mål med alt vi ønsker å gjøre – men det signaliserer en intensjon om å forbedre disse forholdene, og jeg forventer at vi i 2023 vil se disse pengene bli brukt etter intensjonen.

Når Høyre påpeker dette som et forslag vi fikk inn i budsjettet, vil jeg samtidig skryte av Sp og Rødt som i hele denne perioden har vist en svært konstruktiv vilje til samarbeid for å få til best mulige budsjetter i Alstahaug kommune. Det er slik vi også har fått asfaltert flere sentrumsgater for aller første gang, det er slik vi har klart å komme såpass langt i arbeidet med en ny idrettshall og det er slik vi har skapt stabilitet rundt både skolestruktur og kulturtilbud. Uansett hvordan valget neste høst ender, håper jeg at dagens posisjon har klart å skape en kultur som blir med videre i årene som kommer. Det vil tjene Alstahaug kommunes innbyggere vel.

Det gjenstår å behandle budsjettet i kommunestyret, og det er kanskje lov å håpe at vi klarer å finne litt flere penger til dette formålet, men det er som sagt slik at det er veldig mange gode formål som vi ønsker å bidra med midler til. Så jeg håper disse pengene i hvert fall kommer som en liten, positiv melding i en ellers hektisk førjulstid.

Stig Tore Skogsholm, Alstahaug Høyre