Anbefaler korps og kor til å øve utendørs: – Kommunen har ikke kapasitet til å gjennomføre renhold

Utendørs: Kommuneoverlegen anbefaler at øvinger skjer utendørs.

Utendørs: Kommuneoverlegen anbefaler at øvinger skjer utendørs. Foto:

Kommuneoverlege Kirsten Toft har sendt ut brev til kor og korps angående øving.

DEL

I anledning den kommende 17. mai har nasjonale helsemyndigheter gitt dispensasjon til korps og korvirksomhet fra det forskriftsfestede maksimalantallet for ansamling av mennesker.

På Alstahaug kommune sin nettside informeres det at smittevernlege i Alstahaug anser det som risikofylt med denne type aktivitet i en situasjon med pågående smittespredning. Per dags dato er det ikke vist at det finnes ukontrollert smitte i Alstahaug kommune.

Alstahaug kommune kommer derfor ikke til å legge ned lokalt forbud mot korps- og koraktivitet fram til 17. mai. Smittevernlegen understreker igjen det ansvaret som ligger på den aktuelle grupperingen for å gjennomføre øving på en smittevernmessig forsvarlig måte.

Helsedirektoratet har formulert dette som følger:

 • Musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes
 • Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at det ikke bidrar til økt smitterisiko og at øvelsen kan gjøres i samsvar med anbefalingene.
 • Det er utarbeidet en veileder knyttet til denne bestemmelsen som viser til følgende:
 • For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.
 • De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:
 • Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 • God hygiene
 • Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 • Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
 • Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr
 • Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Dette har kommuneoverlege Kirsten Toft sendt ut i et brev til korps og kor.

– Alstahaug kommune kommer ikke til å åpne sine lokaler for aktivitet beskrevet i dette unntaket. Dette skyldes i hovedsak at kommunen med dagens situasjon ikke har kapasitet til å gjennomføre forsvarlig renhold knyttet til en aktivitet der så mange mennesker samles, skriver hun.

Toft understreker at dersom kor og korps velger å igangsette øvinger etter unntaksbestemmelsen over, må det foreligge en forsvarlig renholdsplan i tillegg til de øvrige fem smittevernreglene i veilederen. Det må sikres at lokalet som benyttes til korps eller korøving ikke benyttes til annen aktivitet før lokalet er forsvarlig rengjort.

– Så langt som mulig anbefales det at øvinger gjennomføres utendørs.

Toft ønsker en tilbakemelding fra korps eller kor som starter opp aktivitet igjen som følge av gjeldende unntaksbestemmelse.

– I tilbakemeldingen bes det om at lokalet for øving oppgis, antall kvadratmeter på øvingsrommet og antall musikanter det planlegges øving for.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken