Angrepene på ansatte ved Sandnesjøen sykehus synes å være en planlagt agenda

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Alstahaug SV gir sin fulle støtte til de ansatte ved Helgelandssykehuset som over lang tid er blitt utsatt for inkompetent ledelse, og slett personalbehandling fra ledelsen i HSYK. Det hele toppet seg sist uke da tarmkreftkirurgien for andre gang i år ble flyttet. For Alstahaug SV synes angrepene på ansatte ved Sandnesjøen sykehus å være en planlagt agenda for å få snakket ned kvaliteten på arbeidet som utføres ved Sandnessjøen sykehus, og overføre funksjoner til Rana sykehus i forkant av den endelige funksjonsfordelingen mellom Sandnessjøen og Rana. Hva blir neste trekk? Fødeavdeling??, AMK????

Helseministerens vedtak står fast, og ledelsen i HSYK har fått klar beskjed om hvor hovedsykehuset skal ligge, og hvilke funksjoner som skal legge til hvert av sykehusene på Helgeland. Ledelsen med Hulda Gunnlaugsdottir har skapt uro og splittelse i eget personale, framfor å arbeide for trygghet og fremme god samarbeidskultur. Det hele bærer preg av å være et forsøk på å få omgjort helseministerens vedtak.

Vår tillit til at sittende ledelse kan gjennomføre en ryddig prosess videre, er fullstendig fraværende. Alstahaug SV mener styret i Helse Nord nå må være sitt ansvar bevisst, og avslutt arbeidsforholdet med Hulda Gunnlaugsdottir, Fred Mürer og Ida Bukholm. Kostnadene i kroner og øre ved å gi de tre avskjed, vil på sikt kunne vise seg å være små i forhold til de kostnadene som dårlig arbeidsmiljø, dårlig omdømme og vedvarende uro i sykehuspersonalet personalet vil medføre. Det å lekke konfidensielle pasientopplysninger til PRbyrå og media burde i seg selv være nok til mistillit.

Helsetilsynet har vel også konkludert med at ledelsen setter pasientsikkerheten i fare.

Nå er det nok!

Når ny ledelse er på plass, etableres denne i Sandnessjøen.

Artikkeltags