Ansatte ved Helgelandssykehuset har sendt bekymringsmelding til Helse Nord og helseministeren