Ansatte ved sykehuset i Sandnessjøen ber om Huldas avgang

Til sammen 227 ansatte ved avdelingen i Sandnessjøen har skrevet under på et brev til styret i Helgelandssykehuset. Der ber de styret om å starte jobben med å finne ny foretaksdirektør.