Gå til sidens hovedinnhold

Åpningstider i barnehager og SFO i Leirfjord

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Helgelendingen)

Robert Blomsø adresserer i et leserinnlegg den 26. juni blant annet åpningstidene i SFO i Leirfjord. Som Blomsø påpeker, er bolyst og økt innbyggertall i Leirfjord avhengig av et tjenestetilbud som bidrar til at unge i etableringsfasen får lyst til å bosette seg her.

Et tilbud innen barnehage og SFO, som møter behovene når det gjelder kvalitet, bemanning og åpningstider er viktig for å oppnå dette. Særlig gjelder dette for de mange innbyggerne i Leirfjord som pendler til jobb i nabokommunene.

Reduksjonen i åpningstidene har bakgrunn i lave barnetall og anstrengt økonomi i kommunen. Budsjettvedtaket for 2021 forutsatte en besparelse i barnehagesektoren på 2 årsverk med helårseffekt og tre årsverk med effekt på 4 måneder, totalt drøyt 1,8 millioner kroner i 2021.

Etter hovedopptaket i 2021 hadde kommunen 48 ledige plasser i barnehagen. Tar en utgangspunkt i SSB sine framskrivinger vil behovet for barnehageplasser reduseres ytterligere i årene som kommer.

Som følge av ei i utgangspunktet lav grunnbemanning, reduserte budsjettrammer for oppvekstsektoren og lave barnetall, resulterte dette i ei vedtektsendring den 7.6.2021 som åpner for reduserte åpningstider i både SFO og barnehager.

Dette er svært beklagelig, særlig når en tar i betrakting at budsjettet og økonomiplanen, som Rødt, FRP og Senterpartiet vedtok før jul, innebærer at det fram mot utgangen av 2024 skal brukes 18,5 millioner kroner på et bolystprosjekt i kommunen.

Det viktigste elementet for å øke tilflytningen og for å sikre bolyst hos dem som allerede bor i kommunen, er gode tjenester som møter behovene folk har.

I budsjettprosessen til høsten vil derfor Leirfjord AP ta initiativ til å sikre oppvekstsektoren i Leirfjord rammer som gjør både økt bemanning og økte åpningstider mulig.

Kommentarer til denne saken