Om noen prøver å skape usikkerhet rundt Arbeiderpartiets intensjoner, er en ting sikkert: Arbeiderpartiet vil ha aktivitet på Nesna igjen – og det må gå fort.

Det er i realiteten ingen partier som har lagt fram en konkret plan over hvordan man skal få det til. Og uten et grundig arbeid, så er det slett ikke sikkert at vi lykkes. Er det en ting Nesna, og Helgeland ikke har råd til, så er det å mislykkes i denne saken.

Etter å ha lest Erling Dokk Holm sitt debattinnlegg i Khrono oppnår han det han forhåpentligvis ønsker; en politisk debatt der han tar tak i utspill om symbolpolitikk, at "forslaget om å gjenopprette et studiested som Nesna uten å legge en eneste god plan på bordet, er billig, uforpliktende, og helt uten effekt på distriktsutviklingen".

Ja, det blir feil å forenkle eller ta snarveier i politikken, det gir sjelden resultater som står seg. Vi skal være sikre på at campusen er i stand til å ha det søkbart til årsskiftet. Vi må få dialog mellom partene og vi må ha partene til bordet, for å lykkes på Nesna. Denne avgjørelsen haster, for Arbeiderpartiet vil ha opptak på Nesna allerede høsten 2022.

Derfor er det viktig å være framsynt og tenke at hver dag handler det om distriktspolitikk; det som er av god utvikling i en kommune, er av betydning for hele regionen. Nesna som studiested har ikke bare tilført tiltrengt kompetanse for kommunene, men har gjort det mulig for de som bor her å ta høyere utdanning og fortsatt bo i egen kommune. Dette har for eksempel hatt stor betydning for kompetansearbeidsplasser og bosetting i min kommune, Herøy.

Jeg har tidligere sagt at vi kan klare oss uten Nord universitet, og at med dagens teknologi ikke er avgjørende hvor de som administrerer studiene er lokalisert, det kan for eksempel UiT, Norges arktiske universitet gjøre. Eller man kan bli en selvstendig institusjon. Men jeg slutter meg til det Peder Haug sa på konferansen på Nesna 25. august:

«Men det må vera folk til stades som driv undervisning på Nesna. Skal ein verta god til å møta folk, må ein øva på å møta folk».

For Arbeiderpartiet er det aller viktigste at vi skal ha en best mulig utdanning med et skikkelig miljø på Nesna som skal vare inn i de neste 100 år.