I dag kl 12.00 la domstolskommisjonen frem sin første delutredning som handler om domstolstruktur. Dette kommer til å skape stort engasjement flere steder i landet. Lekkasjer fra rapporten viser allerede at det legges opp til å legge ned to av tre tingretter i landet. Dette er ikke direkte overraskende, vi har advart mot dette gitt både mandat og sammensetning.

Arbeiderpartiet mener domstolene må styrkes. Også finansieringen av domstolene er rammet av regjeringens ostehøvelkutt. Flere steder varsles det nå om nedbemanning. Dette i en tid hvor straffesakskjeden er under stort press. Køene folk står i blir lengre og lengre.

Arbeiderpartiet vil ha en desentralisert domstolsstruktur. Vi er kritiske til at domstolskommisjonen som er satt ned først skal levere sitt forslag til ny struktur i august 2019, mens kvalitetsdelen skal komme våren 2021. Dette burde vært gjort samtidig og presentert i én innstilling. Spørsmålet om ny struktur for domstolene er en sak for Stortinget å beslutte. Arbeiderpartiet vil ikke godta storstilt sentralisering av våre domstoler.

Dette gir en klar føring på hva vi både mener og skal gjøre i saken fremover.

Vi gir følgende uttalelser:

  • Vi skal selvsagt lese kommisjonens utredning nøye, men kan allerede nå avvise støtte til en så massiv nedleggelse av tingretter som det har kommet lekkasjer om.

  • Vi mener hele utredningen burde vært gjennomført samlet. Struktur sammen med digitalisering, oppgaver og uavhengighet. Justisministeren valgt å heller be kommisjonen starte med å drøfte nedleggelser, heller enn å ta utgangspunkt i folks behov og innholdet i tilbudet i domstolene.

  • Høyreregjeringen har ikke stoppet dette. De har heiet det frem. Det samsvarer med fremgangsmåten de har hatt i andre saker: Enten det gjelder politi, region eller høyere utdanning. Struktur før innhold. Nedleggelser for å spare penger, ikke folks behov for nærhet og tilgang til viktige tjenester. Enden på visa blir at vanlige folk og lokalt næringsliv må ta regningen – de må reise lenger for å få sine rettslige avklaringer.

  • Arbeiderpartiet mener det er avgjørende at folks rettsikkerhet styrkes og at det ikke er stor avstand mellom dømmende myndigheter og folk.

  • Vi har foreslått en styrking av rettsvesenet i hvert eneste alternative budsjett – og blitt stemt ned at høyrepartiene. De har i stedet valgt å sultefore med store kutt som en konsekvens av den såkalte avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen og mangel på styrkede bevilgninger. Folk står i lange køer og kriminelle gis strafferabatt som en følge av dette.

  • Vi vil at digitalisering skal gi økte muligheter for desentraliseringen, ikke motsatt. I dag kan man utgjøre sterke fagmiljøer uten å sitte fysisk sammen.

Ole-Gerhard Rinø i Alstahaug Arbeiderparti opplyser overfor iSandnessjøen at det skal ligge en tingrett i Sandnessjøen for å ha tjenester nært der folk bor.

– Effektivisering er ikke å ta bort tjenestene, men å gjøre tjeneste bedre samtidig som man beholder de nært der man bor.