Gå til sidens hovedinnhold

«Arbeiderpartiets desperate knefall»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Helgelendingen)

Arbeiderpartiets politikk er fascinerende dynamisk. Ikke misforstå; politikk skal selvfølgelig være levende, men å gå så til de grader vekk fra tidligere meninger er det svært sjeldent man er vitne til. Jeg sikter selvfølgelig til utspillet fra Bjørnar Skjæran om å direktefinansiere fylkesvegferjene via statsbudsjettet.

Ja, det er faktisk det som er realiteten i forslaget om å halvere nivået på ferjebillettene, som siste uke fikk stor oppmerksomhet i media.

Fremskrittspartiet har i mange år påpekt fylkeskommunens manglende evne til å forvalte kritisk infrastruktur på en tilfredsstillende måte. Vi har i en rekke forslag tatt til orde for å tilbakeføre de viktigste fylkesvegene med dertil ferjesamband til statlig eierskap. Arbeiderpartiet har i fylkestinget alltid stemt mot disse forslagen. Når vi nå ser at Arbeiderpartiet vil redusere fylkeskommunens økonomiske handlingsrom gjennom å øremerke statlige bevilgninger til fylkesfergedrift, er det en bekreftelse på det FrP har hevdet lenge, nemlig at fylkeskommunene ikke er i stand til å forvalte rammeoverføringene på en fornuftig måte. At dette forslaget kommer fra en markant arbeiderpartipolitiker i Nordland fylkesting, gir bare vår påstand et ekstra moment. Alternativt kunne jo forslaget være å øke rammeoverføringene tilsvarende 50 % av fylkeskommunens billettinntekter, men Bjørnar Skjæran kjenner jo fylkesrådet i Nordland godt og stoler nok ikke på at pengene da blir benyttet som forutsatt.

At ferjebillettene i Nordland er økt til uholdbare nivå under ledelse av Arbeiderpartiet, er det bred enighet om. Alternativt kunne AP og SP støttet vårt forslag om å benytte litt av disposisjonsfondet som er på rundt 1 milliard kroner, redusert litt på fondsgraden som er langt over de anbefalte 10 % og budsjettert med et driftsresultat på anbefalte 4 % istedenfor høyere resultatgrad. Bare på disse områdene finnes det finansiering som ville kompensere for høye billettpriser samtidig som fylkeskommunens pengebinge ville øke. Den vil bare øke litt mindre. AP og SP synes dette er en dårlig idé og velger heller å straffe Nordlands innbyggere med skyhøye reisekostnader. Når så Bjørnar Skjæran som svar på et innslag i TV2, skriver et av tidenes lengste facebookinnlegg og hevder at vårt forslag om å redusere ferjebillettene manglet inndekning, er det en direkte usann framstilling.

Fremskrittspartiet anser ferjer som en naturlig del av vegnettet og vil i et legere perspektiv jobbe for billettløse ferjesamband. Sånn sett er Skjærans forslag et steg på vegen, men også et signal om knefall for egen politikk hvor Fremskrittspartiets gode løsninger nå begynner å synke inn i Arbeiderpartiet.

Kommentarer til denne saken