Arbeidsledigheten økte med 159 prosent i Alstahaug

Ved utgangen av juli 2020 var det 3.980 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,2 prosent. I juni var arbeidsledigheten 3,4 prosent. Også på Helgeland er det mange arbeidsledige.