Gå til sidens hovedinnhold

Attraktivitet og utvikling i Alstahaug

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alstahaug kommune er allerede i dag en attraktiv og rik kommune med mange muligheter. Det viser for eksempel det faktum at vi har mer enn 200 flere pendlere inn til kommunen enn vi har pendlere ut av kommunen. Med andre ord har vi et større arbeidsmarked enn vi har innbyggere. Med dette pluss det kommende hovedsykehuset i bakhodet, mener Alstahaug Høyre at kommunen sitter på store muligheter for vekst. Hvis det er slik at vi ikke er gode nok til å tilrettelegge og gjøre det attraktivt nok å etablere seg med bolig i kommunen, så er jo dette noe vi faktisk kan gjøre ganske mye med.

Det er også slik at en enkelt familie som bosetter seg i Alstahaug i stedet for i en av nabokommunene, tilfører kommunen store verdier. De fyller opp ledige plasser ved barnehager og skoler, de øker kommunens overføringer og de bidrar til at kommunen også i fremtiden kan være en god og robust kommune å leve i og å vokse opp i. Spørsmålet er hvordan vi skal gjøre dette.

Alstahaug Høyre ønsker at kommunen gjør et kraft-tak når det gjelder byggefelt og tilrettelegging av tomter. I dag er det for tungvint å finne aktuelle tomter i kommunen, og utvalget er for dårlig. Papirmølla på rådhuset går det gjetord om, mens for eksempel nabokommunen Leirfjord i hvert fall inntil nylig har forsøkt å fremstå som noe mer «bosettingsvennlig».

Kommunen bør videre innlede dialog med private utbyggere som i dag sitter på ferdigregulerte felt hvor det ikke er nok aktivitet. På samme måte er det mange tomter på private hender hvor det ikke skjer noe. Når kommunen selger boligtomter bør det foreligge klausuler rundt bygging og eventuelt tilbakesalg, slik at man unngår at tomter som på det nærmeste er byggeklare forblir ubenyttet i år etter år. Det er heller ikke bra når et halvetablert boligfelt stadig går og venter på at de siste tomtene skal bli bebygd.

Et annet virkemiddel er eiendomsskatt. Det bør innføres fritak for eiendomsskatt ved nybygg. Et slikt fritak hadde man tidligere, men dette ble møysommelig gravd vekk under åtte år med Ap-styre. Nå må det tilbake, og denne gangen kan man ikke lure innbyggerne ved å ta det bort underveis. Det er ikke mange ekstra familier som skal bosette seg før dette kuttet i kommunale inntekter blir lønnsomt for kommunen. Vi må også tenke på at en nybygd enebolig fører med seg stor verdiskaping til kommunen. Ringvirkningene er store og når langt, og kommer igjen fellesskapet til gode. På samme måte bør Alstahaug derfor også innføre eiendomsskattefritak for bygninger med historisk verdi. Ved å frita eiere av historiske bygninger for eiendomsskatt bidrar vi til å investere i lokal identitet og historie. De som eier historiske bygninger, gjør en stor innsats for å bevare vår kulturhistorie. Reparasjon og vedlikehold av slike bygninger krever ofte bruk av teknikker og materialer som er fordyrende. Ved å frita slike bygg fra eiendomsskatt vil vi bidra til å kompensere deler av den ekstra vedlikeholdskostnaden. Videre gir dette et signal om at vi setter pris på innsatsen som disse eierne gjør. Kompensasjonen som disse eierne får, vil gå tilbake til det lokale næringslivet i form av kjøpte materialer og tjenester.

Det er fra før velkjent hvor Alstahaug Høyre står i spørsmål om barn og unge. Vi ønsker å legge best mulig til rette for at Alstahaug skal være den beste kommunen å vokse opp i. Derfor satser vi på sykkelstier, uteområder og på idretten. Ny idrettshall på Stamnes har vært vårt hjertebarn i mange år, og etter at idretten har jobbet så hardt og fått inn så mye midler, har kommunen en gyllen mulighet til å få til et kjempeløft. Vi har simpelthen ikke råd til å si nei til en slik idrettshall som vi får nærmest på billigsalg. Det er bare å ta av seg hatten for prosjektet som har mobilisert så mye midler, takke og bukke – og å få byggestart i 2022.

Alstahaug kommune omtaler seg selv som et historisk sted med nye muligheter. Dette forplikter oss til å både ta vare på vår historie og å utvikle våre nye muligheter. Budsjettet er det fremste verktøyet vi som lokalpolitikere har til å peke ut en konkret retning for hva vi vil med kommunen, og Alstahaug Høyre håper å få kommunestyret med på denne satsingen på vekst og utvikling av hele kommunen.

Nina Aspnes og Stig Tore Skogsholm i Alstahaug Høyre

Kommentarer til denne saken