(Helgelendingen)

Ledelsen i Helgelandssykehuset HF besluttet fredag å stanse planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen. Bakgrunnen for dette var resultatene sykehuset har på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft.

Kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset skriver i dag (søndag) at årsaken til den midlertidige stengingen skyldes hensyn til pasientsikkerheten og for å unngå å skape nødvendig frykt blant pasienter og befolkning. Vel, jeg ble på ingen måte beroliget av tiltaket ledelsen så plutselig satte i verk. Tvert i mot.

Bakgrunn: «Administrerende direktør har valgt å avlyse alle kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset med umiddelbar virkning, og overføre alle planlagte operasjoner til Mo i Rana.»

At Helgelandssykehuset tar pasientsikkerheten på høyeste alvor, er slik det skal være, og det har jeg forutsatt at de gjør. Men kommunikasjonssjefen opplyser samtidig i sitt innlegg at Helgelandssykehuset ble informert om resultatet på disse nasjonale indikatorene for operasjon av tykktarmskreft for én måned siden, altså i begynnelsen av desember. Informasjonen kom før styremøtet i Helse Nord den 18 .desember, hvor det skulle gjøres et vedtak om framtidig sykehusstruktur på Helgeland. For ikke å forstyrre behandlingen av denne saken, valgte da Helgelandssykhuset å avvente med sine sikkerhetstiltak, opplyses det fra kommunikasjonssjefen. Med andre ord valgte da Helgelandssykehuset bevisst å sette pasientenes sikkerhet til side i én hel måned. En prioritering jeg har vanskelig for å forstå.

Slik svarer Helgelandssykehuset: «Bakgrunnen for dette er resultatene sykehuset har på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft»

Nå skal det sies at Helgelandssykehuset valgte å agere raskt da resultatet på den nasjonale kvalitetsindikatoren ble kjent gjennom sosiale medier i forrige uke. Helgelandssykehuset fant det da riktig å iverksette sine sikkerhetstiltak av hensyn til pasientenes sikkerhet. Og det skal jeg gi Helgelandssykehuset og kommunikasjonssjefen honnør for i denne saken. Sykehuset er i alle fall ærlig på at sikkerheten til Helgelandssykehusets pasienter styres av sosiale medier.