Avinor har bestemt seg - anbefaler flytting av flyplassen i Bodø

Styret i Avinor har konkludert med at å flytte flyplassen i Bodø er det beste alternativet.