(Helgelendingen)

For andre år på rad blir den 38 år gamle cupen avlyst.

– Vi hadde håpet i det lengste, men nå må vi av respekt for alle involverte ta en bestemmelse. De nasjonale smittevernreglene gir ingen rom for å kunne gjennomføre verken en fullskala eller en regional Kippermocup, selv i en region uten smitte pr. dato, sier Markus Brandth, turneringsleder og daglig leder i arrangørklubben Mosjøen IL.

På klubbens egen hjemmeside viser arrangørene til begrensninger i antall personer på området, ingen tillat overnatting for lag på skoler og en rekke andre restriksjoner i forhold til smittevern.

– Myndighetenes fase III er dessverre for langt unna til at vi kan gamble på at det vil skje endringer innen 18. juni. Vi har et ansvar overfor de påmeldte lag, og det har vi tenkt å overholde, sier Brandth som opplyser at de påmeldte klubbene vil få beskjed om avlysningen og refundert sitt påmeldingsgebyr.

– Det har i det lengste vært viktig å opprettholde optimismen og cuphåpet for klubbene i vårt nedslagsfelt. Avlysningen i fjor førte til at vi fikk mange forespørsler fra lag i Trøndelag og Nordland, der beskjeden var at vi ikke måtte avlyse i år. Det viser betydningen for så mange, og for merkevaren Kippermocupen.

Arrangørene skal umiddelbart gå i gang med å planlegge Kippermocupen 2022.