Både administrativt og faglig fremstår ledelsen i Helgelandssykehuset som amatører

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Helgelendingen) Så skjedde det som ikke burde skje. På tross av flere advarsler og henvendelser til styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord om situasjonen på Helgeland, må de ansatte ved avd. Sandnessjøen gå til det skritt å be om at Gunnlaugsdottir må fratre sin stilling. Dette er ett signal styrene burde tatt alvorlig for lenge siden, da leger tidligere har sagt opp sine stillinger med samme begrunnelse.

At styrene, både i Helgelandssykehuset og Helse Nord, kan signalisere at de fremdeles har tillit til ledelsen i Helgelandssykehuset er uforståelig. Ikke bare har ledelsen, med postadresse Mo, sørget for at kreftkirurgien er fjernet fra Helgelandssykehuset. De har også vært medvirkende til at arbeidsmiljøet og kvalitet på arbeidsoppgavene avdelingene i mellom er satt under tvil. Tilliten til Helgelandssykehuset som institusjon er svekket i befolkningen og troverdigheten til styrenes vilje til å gripe inn i situasjonen er borte.

Som innbygger på Helgeland forlanger jeg å ha et faglig godt Helgelandssykehus å forholde meg til. Slik situasjonen er nå, oppfattes ikke denne forutsetningen lengre å være til stede. Både administrativt og faglig fremstår ledelsen som amatører, uten nødvendig grunnlag til å lede noe som helst. Denne lederstilen er konfliktskapende og passer ikke inn i noen oppegående bedrift med samfunnsansvar. Ubevisst går den ut over pasientbehandlingen ved alle avdelinger på Helgeland.

En administrativ og faglig ledelse som med sin opptreden er konfliktskapende, er ødeleggende for troverdigheten til både Helgelandssykehuset og pasientbehandlingen som gis av Helse Nord. Om noen skulle beskyldes for å vise grov uforstand i tjenesten, fremstår ledelsen ved Helgelandssykehuset som stjernekandidater.

Denne gangen kan ikke styrene se mellom fingrene om hva som foregår. De kan heller ikke akseptere at ledelse og styret godkjenner advokathjelp for å umyndiggjøre varslerne. Noe som inntil nå har sett ut til å være metoden til sittende ledelse for å skape ro. Skal Helgelandssykehuset ha noen fremtid, og Høies vedtak effektueres, må styrene gripe inn og nåværende ledelse i Helgelandssykehuset bort. I påvente av nyansettelser kan ledelsesansvaret delegeres internt, inntil andre med nødvendig kompetanse og ledererfaring er på plass ved hovedsykehuset i Sandnessjøen.


Artikkeltags