Ambulansehelikoptre har som kjent noen begrensninger ved flyging i mørket og når det er dårlig vær. Oftest flyr helikopteret på en slik måte at det er fri sikt mot bakken. Ved hjelp av instrumenter kan helikopteret også fly i skyene, så lenge det ikke er isingsforhold.

For å kunne komme ut av skyene under instrumentflyging er helikopteret avhengig av innflygningshjelpemidler. Slike hjelpemidler finnes oftest i tilknytning til flyplasser. Ved hjelp av finansiering fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse er det på Helgeland utviklet flere innflyginger utenfor flyplasser. Disse er basert på satellittnavigasjon. I tillegg finnes et nettverk av ruter som helikopteret kan fly i lav høyde ved hjelp av instrumenter. Disse rutene gjør det mulig å fly pasienter fra Helgeland til alle aktuelle sykehus i området, inkludert i Trondheim.

I begynnelsen av juni ble enda en innflygingsrute etablert, denne gang til Rødøy. Med denne vil ambulansehelikopteret kunne øke gjennomføringsevnen ved oppdrag i hele Rødøy kommune. Spesielt vil dette kunne merkes når det er mørkt. Innflygingen til Rødøya er knyttet sammen med nettverket av instrumentruter, slik at pasienter kan flys fra området til alle de aktuelle sykehusene.

– Jeg vil rette en stor takk til Stiftelsen Norsk Luftambulanse som gjennom dette tiltaket bidrar til enda bedre medisinsk akuttberedskap på Helgeland sier Pål Madsen, klinikksjef for Prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset i pressemeldinga.

Fakta

Ambulansehelikopteret på Helgeland har base i Brønnøysund og opereres av Norsk Luftambulanse. I dette helikopterets operasjonsområde er det etablert instrumentinnflyging til:

 • St Olav hospital
 • Sykehuset Levanger
 • Sykehuset Namsos
 • Helgelandssykehuset Mosjøen
 • Helgelandssykehuset Sandnessjøen
 • Helgelandssykehuset Mo i Rana
 • Trones
 • Lierne
 • Hattfjelldal
 • Lovund
 • Rødøya