(Helgelendingen)

Jeg kom til Helgelandssykehuset som direktør for de prehospitale tjenestene i desember 2019. Jeg møtte dyktige fagfolk og dedikerte medarbeidere som alle på sitt vis bidrar til gode helsetjenester for Helgelands befolkning.

Etter hvert har jeg fått oppleve at hverdagen til disse flotte medarbeiderne og kollegene, uansett om de befinner seg nord eller sør for Korgfjellet, preges av at vår arbeidsplass beskrives med krigsretorikk. Både aviser og sosiale medier publiserer daglig innlegg med omtale av Helgelandssykehuset der ord og uttrykk henleder tankene til geriljakrig og unntakstilstand. De giftige ordene og de ødeleggende verbale kanonkulene rammer hardt og daglig, det er egentlig ingen fred å få.

Nå står verden overfor en mulig pandemi. Norsk helsetjeneste, både i kommunene og på våre foretak, skal potensielt håndtere en massetilstrømning av pasienter som vi ikke har sett maken til. Det er krevende å forberede seg til noe som ingen med sikkerhet kan si hvordan vil arte seg. På Helgelandssykehuset forbereder vi oss så godt som mulig, vi går gjennom planer, vi øver, og vi gjør alt vi kan for å være godt rigget til å ta vare på Helgelands befolkning, og oss selv, i møte med korona-viruset.

I denne situasjonen vil jeg gjerne få be om hjelp. Vi trenger ro til å jobbe med det vi har som vår primære oppgave, nemlig å levere gode og trygge helsetjenester til Helgelands befolkning. Hvis vi rammes av en pandemi må vi, for å bruke krigsretorikken, være best mulig rustet, vi må ha de rette våpnene og vi må øve på å sette inn målrettede angrep for å bekjempe det som nå truer oss, nemlig Covid-19. Skal vi være effektive og slagkraftige i vår kamp mot korona-viruset må vi kunne bruke alle våre krefter på en front. Og da er min bønn at vi kan få en våpenhvile på alle andre arenaer. Kjære alle på Helgeland, la oss få lov til å konsentrere oss om å bekjempe vår felles fiende korona-viruset nå, uten at vi avledes av angrep, uro og strid på andre fronter. Kan vi legge de kvasse pennene og de sinte tastetrykkene til side, og sammen ta opp de rette våpnene for å ruste oss mot korona-smitten. Vi trenger ikke å være enige om alt for å kunne forenes og gjøre hverandre sterke i kampen mot en mulig pandemi. Gi oss fred til å samle styrkene slik av vi er klare til strid mot Covid-19.

Enhetsdirektør for prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset, Siri Tau Ursin