Leif Inge Halvorsen mottok Tysklandsbrigadens veteranforbunds medalje og Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner post mortem på vegne av sin avdøde far Torleif Halvorsen fra Dønna. Han tjenestegjorde i Brigade 491, Tysklandsbrigaden i 1949.

Finn Botn fra Alstahaug ble tildelt Forsvarets medaljen for internasjonale operasjoner for sin tjeneste i UNIFIL NORBATT VIII 1981-82.

Utdelingen ble foretatt av kapteinløytnant Olaf Anton Marken, områdesjef 14-211 Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Herøy. Ordfører i Alstahaug Peter Talseth satte rammene rundt arrangementet og bidro til en verdig heder av de som tok imot for innsatsen, på selveste frigjørings- og veterandagen 8. mai.

Dag Ragnar Pettersen fra Dønna er også tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner for sin tjeneste i UNIFIL NORBATT II 1978-79, men kunne ikke være til stede under utdelingen.