Herr Østrem har en lengre utredning i HB 22. november om hvor ille og fælt alt er på Helgeland med krangel og styr. Noe kan han kanskje til en viss grad ha rett i, selv om jeg mener har overdriver en smule. Men når har tar en belæring om storflyplass på Helgeland så er jeg dypt uenig i det han skriver. Han hevder at det eneste egnede området på Helgeland det kan bygges en storflyplass er på Hauan i Rana. Dette er direkte feil. Her er det nok å vise til Forsvarets utredninger for år tilbake hvor Stokka i Alstahaug ble utpekt som den mest egnede sted for en storflyplass, men også andre egnede steder ble nevnt. I tillegg hevder han at både Vefsn, Alstahaug og en hel del andre oppramsede kommuner ønsker at det bygges en storflyplass på Helgeland, for den slags skyld i Rana. Men at problemene er at nesten ingen tør å ytre sin mening i frykt for represalier.

Dette er en udokumentert påstand som ikke bør stå ubesvart. Det burde være kjent for alle og enhver at de kommuner som er nevnt, og spesielt flyplasskommunene Vefsn og Alstahaug, er totalt imot en storflyplass på Hauan. Årsaken er en berettiget frykt for nedleggelse av flyplassene i Vefsn og på Stokka. Dette er det skrevet side opp og side ned om i bl.a. lokalavisene, så det kan umulig være ukjent for verken Rana eller deres våpendragere.

Jeg er naturligvis kjent med at det forrige storting har sagt at kortbaneflyplassene på Helgelands skal bestå, selv om det blir storflyplass i Rana. Men et vedtak består bare til et nytt vedtak fattes, sånn er det bare. Problemet er at en storflyplass må ha en stor befolkning, med et stort nok trafikkgrunnlag, som står i rimelig forhold til de milliarder som en slik investering og drift vil koste. Og det har Rana-regionen som kjent ikke.

Blir Hauan bygget som storflyplass så må man spørre, hvor skal passasjerene komme fra? Og som sagt, det har Rana ikke. Det er vel ikke tvil om at Hauan-forkjemperne ser for seg å sluke både Kjærstad og Stokka. Og når trafikkgrunnlaget på Hauan fortsatt er altfor lavt, så vil nok myndighetene oppdage fadesen og se på Brønnøy med sikte på å få trafikken også derfra lagt til Hauan. En slik utvikling er utenom Rana rett og slett en tragedie for hele Helgeland. At stordelen av Helgelands befolkning protesterer mot en slik mulig utvikling burde være lett å skjønne.

Til slutt minner jeg om at de fleste fagliginstanser med faglig og økonomisk kunnskap advarer imot å investeres milliarder i en diger storflyplass som det ikke er trafikkgrunnlag for. Det er rett og slett ikke trafikkgrunnlag for flere storflyplasser i Nordland. Bodø og Trondheim, som bygges ut for store summer, tar seg utmerket av langdistanseflygingene. Når de eldrevne flyene kommer vi kortbanenettet få en skikkelig opptur, så det er her vi må satse. Fornuften tilsier at vi bør gjøre alt vi kan for å bevare våre gode flyforbindelser vi har på Helgelands fire regionale lufthavner.

Ole-Gustav Årnes