Bolystdagene er etablert som en årlig feiring av bolyst, integrering og frivillighet i Herøy. Dagene feires hvert år, andre uke i mars. Årets Bolystdager er den fjerde i rekken. Det er besluttet at det skal være folkefest i forbindelse med bolystdagene annethvert år. I år er det også folkefest.

Følgende arrangementer gjennomføres i 2020 i forbindelse med bolystdagene:

  • Foredrag for ansatte i skolen og for foresatte til elever i skolen
  • Bolystkonferanse i Herøy skoles aula
  • Foredrag for elever i ungdomsskolen
  • Feiring av barn født i 2019

Blant innslagene på konferansen er Kjetil Hasselberg. Han er en komiker som har spredt mye glede til de norske hjem gjennom sine innslag i blant annet Senkveld, Kjetil & Kjartan Show, Påskenøtter, radio-innslag.

Professor og forskningsleder Jon Rogstad er sosiolog og arbeider som forsker ved Fafo. Han bruker kunnskap, humor og eksempler for å få fram poengene og skape engasjement ved å utfordre tilhørerne.

I år skal det være folkefest og denne blir i Herøyhallen torsdag.

Elevene ved Herøy skole står for underholdningen og det blir enkel matservering med mat fra flere nasjoner.

Alle som ønsker å være med er velkommen. Spesielt inviterte er innflyttere som kom til kommunen i 2018 og 2019. Disse vil få utdelt velkomstpakker.