Gå til sidens hovedinnhold

Bompengedebatten og miljødebatten overskygger lokal politikk

Artikkelen er over 1 år gammel

Det skriver Roy-Åge Edvardsen i Leirfjord Arbeiderparti i et leserinnlegg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I media ser vi at bompengedebatten og miljødebatten overskygger lokal politikk og det er ikke alltid like lett å få fram forskjellen mellom de lokale partiene som stiller til valg. Vi som lokalpolitikere må forholde oss til de rammer og retningslinjer vi får gjennom den til enhver tids sittende regjering.

I Leirfjord har dagens valgkamp et helt annet fokus enn ved forrige kommunevalg, da det ble holdt folkemøter i grendene vedr. kommunestruktur og kommunesammenslåing. Heldigvis nådde ikke våre politiske motstandere og daværende ordfører fram med sin argumentasjon, og vi kan fortsatt bestemme over utviklingen i vår egen kommune.

Leirfjord AP med samarbeidspartner har siden vi kom i posisjon for fire år siden gjennomført en rekke tiltak, og startet flere prosjekter som er under oppseiling. Ombygging og åpning av 7-avdelings barnehage på Leland og total renovering av Leines Barnehage er gjennomført. Som innbygger i Ulvangen, en av Leirfjord’s grender, er jeg stolt over at Leirfjord Arbeiderparti også jobber for oss i grendene, vi har fått bygd ballbinge i Ulvangen og på Leines, aktivitetspark/ lekeanlegg i Ulvangen, Bardal og Levang.

Vi har også fått på plass støtte til drift av ca. 800 veilys i kommunen gjennom veilysforeningene, et viktig tiltak for at vi skal ha lys i grendene. Leirfjord Senterparti fjernet all støtte til veilys et år da de satt i posisjon. I tillegg har vi satt av midler til vedlikehold og utskiftning av veilys, med de økonomisk og miljømessige forbedringer dette gir.

Leirfjord AP med samarbeidspartner har også fått rustet opp vei til Tovåsen og i Bardal, samt asfaltert kommunale veier både på Leland og i grendene. I tillegg er det bevilget midler til flere lag og foreninger rundt om i kommunen. Alt dette er gode tiltak som ikke minst grendene nyter godt av.

Vi har fått økt bemanningen innenfor sykehjem og hjemmebasert omsorg, vi har bevilget midler til modernisering og utvidelse av sykehjemmet. Brannbil er under bestilling og det er satt av midler til utvidelse av brannstasjon. Sist, men ikke minst har vi fått etablert fiberselskap og om ikke lenge er de første abonnentene koblet på.

Leirfjord AP driver en ansvarlig politikk, vi er et parti som tar hensyn til hele befolkningen, både de som driver landbruk, er arbeidstakere, er arbeidsgivere og de som faller utenfor arbeidslivet helt eller delvis, alle kan være trygg på at vi prøver å lytte til alle interessegrupper. Så langt det lar seg gjøre prøver vi å oppfylle ønsker som kommer. Politikk er å prioritere, og de som lover å prioritere alt, og lover at alt skal bli så mye bedre, de lover nok mer enn de kan holde.

Ivan Haugland er vår ordfører pr. i dag, og vi ønsker at han skal få fortsette i denne rollen. Vi går inn i en tid hvor Helgeland står ovenfor utfordringer, ikke minst i lokalisering av nytt sykehus. Jeg er ikke i tvil om at Ivan er rette person til å jobbe for det beste for Leirfjord. Han har lang erfaring, har et kontaktnett som er formidabelt og ikke minst; han blir hørt på! Han har ved flere anledninger vist stå-på-vilje for Leirfjord kommune’s interesser, sist ifbm forslag om nedleggelse av tannlegekontoret.

Som folkevalgt politiker for Leirfjord Arbeiderparti kan jeg si meg fornøyd med det vi har fått til de siste 4 årene, imponerende! Ønsker DU å bo i en kommune som ser muligheter, er offensiv og vil ha nyskaping, så stem Leirfjord AP den 9. september.

Kommentarer til denne saken