– Dersom det er aktuelt å ta ut tiltale, så blir saken sendt til Alstahaug tingrett

I 2018 ble seks kommunale leiligheter totalskadd av brann. Minst en person var da mistenkt for ildspåsettelse. Det er foreløpig ikke satt noen dato for rettssakene.