Gå til sidens hovedinnhold

De politikerne som fortsatt bruker regionens gunst som hovedargument i sin argumentasjon for flyplassplanene, bør snarest endre sin retorikk

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Helgelendingen)

Opprør mot flyplassplaner

56 partilag på Midt og Sør-Helgeland har levert en unison protest mot planene om storflyplass på Mo i Rana. De 56 lagene, som representerer alle politiske farger i regionen, ber om at hele flyplassprosjektet tilpasses trafikkgrunnlaget og de 36.000 menneskene på Nord-Helgeland som sokner til flyplassen der. Samtidig ber lokalpolitikerne om nye garantier fra Stortinget om at flyplasstrukturen på Helgeland skal bestå.

Gjennom mange år har både flyplassentusiaster og diverse politikere anført av statsminister Erna Solberg, bejublet flyplassplanene på Mo i Rana og i alle anledninger understreket at dette er et helgelandsprosjekt. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å overbevise sentrale politiske miljøer om at en ny storflyplass vil være gunstig for hele regionen. Når de siste ekspertutredningene konkluderte med et influensområde med 35.000 mennesker, krevde prosjektledelsen på Mo i Rana at dette måtte justeres opp til 65.000. Det vil i så fall innebære at både flyplassen i Mosjøen og i Sandnessjøen må legges ned. Det viser med all tydelighet at planene om ny storflyplass på Mo skal gjennomføres på bekostning av flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen.

De politikerne som fortsatt bruker regionens gunst som hovedargument i sin argumentasjon for flyplassplanene på Mo i Rana, bør snarest endre sin retorikk. Brevet til politikerne i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, de parlamentariske lederne, til politikerne på Nordlandsbenken og fylkespolitikere fra 56 lokallag på Midt- og Sør-Helgeland, er ikke annet enn en kraftig protest mot en meningsløs storflyplass der man frykter at en realisering vil sluke dagens to flyplasser på Midt-Helgeland. Det bør statsministeren merke seg før hun deltar på næringslivslunsj på Mo i Rana 26. april.

Det er ingen som ikke unner Rana-samfunnet en flyplass som både er moderne og sikker. Men det kan løses gjennom å modernisere Røssvoll eller bygge en helt ny flyplass med en rullebane på 800 meter eller 1.200 meter. Et slikt prosjekt vil også ta innover seg Stortingets vedtak om at dagens flyplasstruktur skal bestå, og innebærer kostnader som er akseptable i forhold til nytteverdien. Det vil også imøtekomme behovet til en mulig batterifabrikk som fortsatt er på tegnebrettet, men så langt ikke finansiert. Den brukes nå aktivt i argumentasjonen for storflyplassprosjektet. I motsatt fall driver man ikke god samfunnsutvikling og fornuftig politikk, men det som mer likner på stemmefiske i et valgår.

De 56 lokallagene på Midt- og Sør-Helgeland har sagt klart og tydelig fra om at flyplassprosjektet på Mo må dimensjoneres ut fra behovet for flytilbud de 36.000 menneskene som bor på Nord-Helgeland har. Lokallagene ber også om en presisering fra Stortinget om at dagens lufthavnstruktur skal bestå. Det er et kraftig signal om en dyp bekymring for et prosjekt som er overdimensjonert og som har høstet rikspolitisk applaus, men på helt sviktende grunnlag.

Les også

56 politiske partilag på Helgeland med felles brev – ber Stortinget presisere at ranaprosjektet gjelder for kun ranaregionen

Les også

Ingen grunn til å frykte Fagerlia: – Det er bestemt at småflyplassene skal bestå

Les også

Flyselskapenes bransjeforbund: – Mo- prosjektet er ikke et godt prosjekt, og det er pussig at Drevja-alternativet ikke er vurdert

Kommentarer til denne saken