"Det som mangler i Helgelandsykehuset er en ledelse som er i stand til å lytte til de ansatte ved alle enheter, og anerkjenne jobben som gjøres"

Av

Det som mangler i Helgelandsykehuset er en ledelse som er i stand til å lytte til de ansatte ved alle enheter, og anerkjenne jobben som gjøres, skriver ordføreren og varaordføreren i Alstahaug kommune i dette innlegget.

DEL

Leserbrev Onsdag 22. januar ble det avviklet et ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset, der det ble lagt frem en orientering fra ledelsen ang. stengingen av kreftkirurgisk virksomhet i Sandnessjøen. Vi registrerer at noen av styremedlemmene er kritiske til måten ledelsen i Helgelandssykehuset gikk frem på, da spesielt siden de tillitsvalgte fikk kjennskap til saken via media, på tross av at dette står i strid med hovedavtalen mellom partene. Vi registrerer også at enkelte berømmer ledelsen for å ha oppdaget «et problem» og vist handlekraft med å stenge avdelingen i Sandnessjøen med bakgrunn i pasientsikkerhet. For oss virker det som om deler av styret i Helgelandssykehuset ikke klarer å ta inn over seg de alvorlige konsekvensene håndteringen av denne saken har fått.

I medisinsk fagsjef Fred Mürers redegjørelse henviser han til det sårbare volumet ved gastrokirurgisk virksomhet innad i Helgelandssykehuset. Det fremstår for oss som forunderlig at ikke dette har vært et mer sentralt spørsmål for medisinsk fagsjef på et tidligere stadium, etter at man har hatt flere måneder med kjennskap til denne statistikken. Det fremstår også som uforståelig at fagsjefen henviser til de små tallene i redegjørelsen, som i seg selv er en indikator på at man må bruke statistikk med stor forsiktighet. Det er vanskelig å forstå at medisinsk direktør Mürer og fagsjef Kahn Bukholm ikke var bevisst dette eller trakk dette inn i sine vurderinger før avgjørelsen om å stenge kom, når det tydeligvis er så åpenbart nå.

Det er videre oppsiktsvekkende at styret ikke går inn i de manglende vurderingene som ble gjort av ledelsen. Hvor var de kritiske betraktningene fra styret ang. stengingen og berettigelsen av denne, når vi kan slå fast at tallene har vært kjent siden i september 2019? Når alt kom til alt var det i realiteten behov for en dags gjennomgang, noe som står i grell kontrast til stenging i 14 dager med påfølgende byrder for alle impliserte, pasienter, pårørende og ansatte. Kunne ikke dette være en løsning de selv kom på, uten pålegg fra Helse Nord? For de ansatte må dette ha føltes som en utøvelse i å forsvare seg mot beskyldninger fra foretaksledelsen om at de ikke gjorde en god nok jobb, på tross av at de kunne vise til et godt kvalitetsarbeid, som har vært presentert regionalt og fått anerkjennelse og støtte.

Det er fremdeles svært vanskelig å forstå bakgrunnen for stengingen etter redegjørelsen som ble fremsatt i møtet. I stedet for at man forsøker å gi en forklaring på hvorfor man gikk til det skritt å stenge avdelingen, dreier man orienteringen inn på at pasientsikkerhet er viktig for ledelsen i Helgelandssykehuset. Det er fristende å anta at man velger denne "vinklingen" med bakgrunn i at man har håndtert denne saken på en måte som er uopprettelig, når det gjelder spørsmålet om tillit mellom ansatte i enheten og ledelse i foretaket. Fagsjef Kahn Bukholms uttalelser til media i etterkant har så til de grader vært med på å svekke tilliten ytterligere, om man kan si at det er mulig på dette stadiet. Oss bekjent har ikke fagsjefen vært fysisk tilstede på Sandnessjøen sykehus siden hun tiltrådte i oktober 2019 for å møte de ansatte, og det synes på oss uforståelig og oppsiktsvekkende av flere åpenbare grunner. Den største er den totale mangel på praktisk kompetanse innenfor ledelse.

Styreleder Dag Hårstads umiddelbare støtte til avgjørelsen om å stenge kreftkirurgien i Sandnessjøen gir ikke tillit til at Helgelandssykehusets styre vil behandle denne saken på en uhildet måte videre. Styreleder har med sin støtte til administrativ ledelse allerede anerkjent måten denne saken er håndtert på. Om styreleder er skikket til å håndtere denne prosessen videre stiller vi oss derfor skeptisk til.

Det er en kjent sak at sykehuset i Sandnessjøen har en stabil dekning av spesialister innen mage-tarm kirurgi som det eneste sykehuset innenfor foretaket. Etter den famøse stengningen av avdelingen i Sandnessjøen, er det nå også ettertrykkelig slått fast at kvaliteten er god. Ledelsens agering på bakgrunn av et facebook-innlegg blir dermed helt uforståelig. De burde ha lyttet til fagfolkene på Sandnessjøen sykehus, men valgte å stenge avdelingen uten å kjenne til arbeidet som blir gjort her. Det er alvorlig. Det som mangler i Helgelandsykehuset er en ledelse som er i stand til å lytte til de ansatte ved alle enheter, og anerkjenne jobben som gjøres. Det virker som en månelanding for eksisterende ledelse.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken