Arbeiderpartiet på Ytre Helgeland vil redusere innskuddssatser for verdikort og AutoPass på ferger

Av
DEL

Leserbrev (Helgelendingen) Takster for fergetrafikk er i dag regulert av riksregulativet. Riksregulativet er dermed også styrende for rabattordninger, som verdikort og AutoPass på ferger. Her kan oppnås inntil 50% rabatt for private. Inngangsbilletten er her at verdikort eller AutoPass må kjøpes på forhånd til en pris på 3600 kr. for personbilene opp til 8 meter.

En stor andel av de reisende benytter seg av slike ordninger i dag selv med en inngangsbillett på kr. 3600, som også må fornyes hver gang kortet eller brikken ikke har tilstrekkelig restverdi til å betale for reisen. Det er imidlertid ikke alle som har anledning til å betale innskuddet for å få ta del i rabattordningen. De som ikke bruker ordningen er ofte de som ikke har råd til å løse ut verdikortet eller AutoPass på forhånd. De som har størst behov for en slik ordning har ikke pengene til inngangsbilletten. Dette gir en sosial ulikhet som vi ikke kan være bekjent av. Ordningen rammer skjevt og gjør det dyrt å være fattig. De som har minst må betale mer for hver tur enn de som har råd til å kjøpe seg til denne rabattordningen. Dette vil Arbeiderpartiet endre.

Arbeiderpartiet på Ytre Helgeland vil nå starte arbeidet med å få fjernet, eller redusert stort, i grunnbeløpet som må til for å få ta del i rabattordningen med verdikort og AutoPass for ferger. Denne viktige saken er allerede drøftet i Arbeiderpartiet lokalt, med fylkespolitikere og med partiets stortingsrepresentanter fra Nordland. Vi vil arbeide videre med saken også mot andre partier slik at det er etablert et flertall når saken kommer til behandling i Stortinget.


André Møller, ordfører, Vega kommune
Hanne Davidsen, ordfører, Nesna kommune
Jan Helge Andersen, ordfører, Træna kommune
Ivan Haugland, ordfører Leirfjord kommune
Elbjørg Larsen, ordfører Herøy kommune
Frank Karlsen, leder Alstahaug Arbeiderparti
Odd Arnold Skogsholm, fylkestingsrepresentant

Artikkeltags