«Ved en eventuell nedleggelse av VG1 i Sandnessjøen så undergraves flere av våre muligheter for fremtiden»

Av
DEL

MeningerÅpent brev til Nordland Fylkeskommune ved Fylkesrådet. 31.10.2019

I forbindelse med de endringene som vurderes i forhold til den yrkesrelaterte utdanningen i Nordland har alle elektroinstallatør bedriftene på Ytre Helgeland og EL og IT forbundet ved Sandnessjøen Elektroforening følgende tilbakemeldinger.

 1. Partene i arbeidslivet som er de som står bak fagutdanningen via tre parts samarbeidet, har ikke vært involvert i eller fått uttale seg om de foreslåtte endringene i utdanningsstrukturen i de forskjellige fag områdene i Nordland. Dette betyr at de som står for opplæringen, gjennomfører fagprøvene og de som har behov for fremtidige lærlinger ikke har fått signalisere hva bransjen har av behov for av fagfolk i fremtiden.
 2. Ved en eventuell nedleggelse av VG1 i Sandnessjøen så undergraves flere av våre muligheter for fremtiden. Det betyr at kontinuiteten i utdanning av elever ved kysten blir borte i minimum 4 år, mest sannsynlig i uoverskuelig fremtid. Dette vil bety at mulighetene for kommende elever til å ta en utdannelse innenfor elektrofagene på Ytre Helgeland vil forsvinne.
 3. Elektrobedriftene på Ytre Helgeland vil få en betydelig svekkelse i rekrutteringen av lærlinger på Ytre Helgeland. Gjennomsnittlig de siste 5-6 årene er det ca 15 lærlinger som får plass hvert år, men konkurransen om lærlingene skjerpes årlig. På Ytre Helgeland er formidlingsprosenten 83,3. noe som er veldig bra.
 4. Nedbygging av fagkompetanse ved SVS. Dagens lærerstand ved Sandnessjøen Videregående skole er i dag ryggraden i fagopplæringen på Ytre Helgeland. Dersom VG1 eller VG2 forsvinner, så vil behovet for dagens lærere ikke være tilstede. Dette vil bety at det vil være nesten umulig å gjenoppta studiene om 4 år. Det er ikke naturlig at dagens lærere står på vent i 4 år.
 5. Elektrikere som går over i beslektede yrker. Det er mange veivalg etter VG1 som vil bli berørt. Utdanning innenfor Energimontører, Automasjonsfaget, Ekom faget, skipselektriker osv. Forsvinner VG1 i Sandnessjøen vil det stoppe en rekruttering innenfor disse yrkesgruppene her i Sandnessjøen.
 6. Hvis VG1 forsvinner fra Sandnessjøen, så mister vi automatisk muligheten til å gjennomføre VG2 her i byen. Dette vil bety en varig og kraftig reduksjon av muligheten for fagutdanning på Ytre Helgeland.
 7. Kvalitet i fagutdanningen. I dag fullfører 88,8 % av elevene ved SVS utdanningen. Dette er det høyeste fullføringsprosenten i Nordland, noe som tilsier kvaliteten på utdanningen, kvaliteten på læreren og kvaliteten på gjennomføringen av opplæringen.
 8. Rekrutteringen til utdanningen. Per dato er det i dag 15 fylte plasser både på VG1 og VG2, med ventelister i begge klasser.
 9. Elevtallsutviklingen for 16 åringer for perioden 2020 til 2029 er positiv for Ytre Helgeland. For det øvrige Helgeland er det en negativ utvikling med store tall. Det vil etter vårt syn være fullstendig galt å legge ned elektrofagene i et område som har stort behov for mer utdanning i årene som kommer.
 10. Læreplasser. Opplæringsbedriftene på Ytre Helgeland ønsker også i fremtiden å forplikte seg til å ta inn lærlinger fra SVS innenfor elektrikerfaget. Dette innebærer at elevene er sikret en fullverdig opplæring etter fullført skolegang.
 11. Elektroinstallatørbedriftene er avhengig av å rekruttere ungdom med lokal tilhørighet som erfaringsmessig blir boende og arbeidende i våre bedrifter. Ungdom fra andre kanter av landet har en tendens til å forlate oss til fordel for eget hjemsted når fagbrev er tatt. Denne tendensen gjelder for hele landet. Vi ønsker å rekruttere folk fra vårt distrikt som utdannes lokalt.

Artikkeltags