Gå til sidens hovedinnhold

"Desentralisert sykepleierutdanning, et stebarn hos NORD Universitet?"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette «åpne brevet» sender jeg på grunn av henvendelser fra sykepleierstudenter i desentralisert utdanning ved Nord Universitet. Det er store forfall ved dette desentraliserte studiet. De opplysningene jeg har fått fra studenter om oppfølging og imøtekommelse av studentenes ønsker og behov, er urovekkende. Svarene er, dessverre, at det bunner mer i mangel på tilrettelegging, og viljen til å finne de beste løsningene for studentene.

Når Nord universitet «tok over» elevene fra Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord - Trøndelag (2016) var det med en lovnad om å holde samme kvalitet og utdanne like mange studenter som tidligere, og Nordland og Trøndelag skulle ikke lide under denne overtakelsen. Prosjektet har sågar fått seks millioner kroner i tildeling fra de to fylkesmennene, og skal bidra til lokal rekruttering av sykepleiere til distriktene i følge en artikkel i nord.no.

I artikkelen «Nord universitet beskyldes for å jukse med tall for sykepleierutdanningen» (sykepleien.no 5.09.2019 ), mener artikkelforfatterne Joar og Raymond Lillevik at nedleggelsen av desentralisert sykepleie i Sandnessjøen har skaffet Helgeland 30-40 prosent færre sykepleiere, noe Rektor Hanne Solheim Hansen benekter og sier:

«Over de tre siste årene har Nord Universitet økt antall studieplasser på heltidsutdanningen i sykepleie i Mo i Rana med 30 studenter», og sier videre « ..årets opptak kompenserer for frafallet av deltidsutdanningen».

Kan vi tolke dette slik at studentene fra den desentraliserte linja har søkt seg inn på heltidsutdanningen, eller har de rett og slett bare blitt bort fra listen over studenter ved NORD universitet?

Det Rektor Hanne Solheim Hansen ikke viser forståelse for, eller ikke legger vekt på i denne artikkelen, er at heltidsstudier nødvendigvis ikke passer for alle.

Et desentralisert skoleløp kan, med god hjelp fra skolen, kunne gi større fleksibilitet og gjøre det mulig å kombinere med evt. andre forpliktelser, som små barn, aleneforsørger, samboer med turnus, arbeidsplass osv.

Rektor Hanne Solheim Hansen sier i det samme intervjuet at «erfaringene viser at det er høyere gjennomføring på heltidsutdanningene i sykepleie, sammenlignet med gjennomføringene på deltidsutdanningene».

Kan det tenkes at skolen faktisk ikke har gjort en god nok jobb i forhold til hver enkelt elev, med tilrettelegging, oppfølging og motivering, eller mener skolen at grunnen til frafallet ligger hos denne «spesielle» elevmassen?

At så mange velger å slutte er ett stort tap for samfunnet. Dette er en yrkesgruppe som virkelig trengs, men kanskje størst tap for den enkelte elev som ga opp drømmen om å bli sykepleier.

"Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte»

Regner med dette er et kjent mål for dere som styrer universitetet?

Vi mangler sykepleiere nå, og vi kommer til å slite med å utdanne tilstrekkelig nok i årene som kommer. Nord Universitet har fått en viktig del av denne jobben, og ikke minst - ett ansvar - samfunnsansvar.

Mitt spørsmål er retorisk; Tar universitetet dette ansvaret på alvor, eller er det andre mål som settes først, f.eks opp mot veilederes arbeidssituasjon, reiseavstander og arbeid med å finne studieplasser som passer den enkelte student best?

Hvor fleksible er dere på å forstå og hjelpe studentene med å finne praksisplasser i nærområdene de kommer fra? Jeg har fått opplyst fra Nord Universitet at dere har besluttet at studenter på desentralisert studie må og skal ha sin praksis i Nordland. Er dette en beslutning som «forenkler og dekker alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte»?

Det skal vel ikke være et ensidig fokus på utdanning av sykepleiere til Nordland, når dere har et ansvar for utdanning – uansett framtidig arbeidsplass?

Universitetet har gitt en lovnad, og har en intensjon om å være en viktig og sentral utdanningsinstitusjon for både Nordland og Trøndelag, og for den saks skyld – hele landet. Dette forplikter i forhold til storsamfunnet og for enkeltindividet. Til høsten er det igjen oppstart for nye studenter, og vi får håpe at NORD universitet evner å ta vare på alle sine studenter, også de som velger å gå et desentralisert skoleløp, bedre enn de har klart så langt.

Kommentarer til denne saken