«Det aller viktigste nå er å lande en enighet om ett sykehus for hele Helgeland lokalisert sør for Korgfjellet»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Helgelendingen) De 12 kommunene på Helgeland som i fellesskap har argumentert for ett felles sykehus sør for Korgfjellet som den optimale sykehusstrukturen for framtidas Helgelandssykehus, befester enigheten i høringssvaret til Senterpartiets forslag om å utrede to-sykehusmodell med fullverdige akuttfunksjoner. Det er betryggende og et meget sterkt signal både til Helse Nord og helseminister Bent Høie.

Enkelte har lest høringssvaret fra de 12 kommunene på Midt- og Sør-Helgeland som om de nå åpner for å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner. Det blir å lese høringssvaret som fanden leser Bibelen. I høringssvaret står det klart og tydelig at enigheten om det beste alternativet – ett sykehus for hele Helgeland lokalisert sør for Korgfjellet, er den aller beste løsningen. At Senterpartiet på nasjonalt nivå nå spiller inn en ny modell, som er vurdert tidligere men forkastet, bidrar ikke til annet enn å forstyrre prosessen.

Vi kunne godt ønsker oss både to og tre sykehus på Helgeland, alle med fullverdige akuttfunksjoner. Problemet er bare at det ikke lar seg gjøre. Vi bor om lag 80.000 mennesker i regionen. Dersom man skal sikre pasientene et best mulig og trygt sykehustilbud, er ett sykehus den aller beste løsningen. Forutsetningen er at dette sykehuset lokaliseres slik at det blir kortest mulig reisetid for flest mulig på Helgeland. Dette har også vært et hovedpoeng innen en rekke fagmiljøer som har uttalt seg om saken.

En alternativ sykehusmodell, som også er med i utredningene som pågår, er et stort og et lite sykehus. Det er heller ikke en bærekraftig modell. Nettopp fordi befolkningsgrunnlaget er for tynt og avstandene for store. Derfor var også oppgavefordelingen mellom det framtidige felles sykehuset og de distriktsmedisinske sentrene (DMS) et viktig tema på styremøte i Helgelandssykehuset i september. Problemstillingen var at de oppgavene DMS-ene skal ha ikke må være så omfattende at de «tar» oppgaver fra hovedsykehuset og på den måten bidrar til å svekke sykehusets tilbud.

Vi har forståelse for Sps ønske om to fullverdige sykehus som en framtidig modell for Helgeland. Men i denne saken bør man la fornuften gå foran følelsene. Det aller viktigste nå er å lande en enighet om at ett sykehus for hele Helgeland lokalisert sør for Korgfjellet. Det tror vi også vil bli resultatet. I motsatt fall risikerer man en pasientflukt som setter hele helsetilbudet til Helse Nord i spill. Det er ingen tjent med. Det er også hovedpoenget i de 12 ordførernes høringssvar på Sps forslag om å utrede ytterligere en modell.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken