Gå til sidens hovedinnhold

"Det bør absolutt være potensial for å utvikle Helgeland til det nye kraftsentrum for grønn industri"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Helgelendingen)

Grønn industri på Helgeland

Freyr har hentet inn over sju milliarder kroner i ny egenkapital og er med det fullrigget for å starte byggingen av en ny batterifabrikk på Mo i Rana. Arbeidet med å rekruttere ansatte er allerede i full gang. Prosjektet er et resultat av bred og god jobbing, men vi stiller oss tvilende til at batterifabrikken vil gi de store ringvirkningene for hele regionen.

Ordfører Berit Hundåla i Vefsn deler gleden over batterifabrikken med Rana-samfunnet. Det er på alle måter bra. Hun lar seg også imponere av det arbeidet Rana har lagt ned for at batterifabrikken skal bli en realitet. – Jeg er imponert. Det er klart, de er en dobbelt så stor kommune som oss, så de har dobbelt så mange kloke hoder. Arbeidet de har gjort inspirerer oss andre, de har vært dyktige, sier hun til vår avis.

Vefsn-ordføreren mener også etableringa av batterifabrikken med over 1.000 ansatte vil gi ringvirkninger i hele regionen. Det er en forventning som vi håper hun får rett i. Men skal den oppfylles krever det at både Vefsn kommune og lokalt næringsliv kjenner sin besøkelsestid og er offensiv når det gjelder å tilby sine tjenester. Blant annet har det vært kontakt mellom Mosjøen og omegn næringsselskap og Freyr med tanke på pakke- og utskipingsanlegg knyttet til batterifabrikken. Et slikt anlegg kan lokaliseres til Holandsvika der både areal og infrastruktur er på plass. Og med togtransport mellom Mo og Holandsvika vil det grønne stempelet på gigantprosjektet bli enda sterkere.

På den andre siden vil batterifabrikken lett kunne forsterke trenden om at mye skal til Mo. Det vil neppe være like inspirerende og i alle fall ikke styrke tanken om økt samarbeid og mer samhandling mellom de to store kommunene på Helgeland. En utstrakt pendling av arbeidsfolk stiller vi oss tvilende til. Derimot tror vi fabrikken vil føre til flere innbyggere i Rana.

Vi tror den viktigste inspirasjonen Vefsn kan hente fra etableringa av batterifabrikken til Freyr på Mo er å jobbe aktivt med nye prosjekter som omfatter både etablering av ny industriell virksomhet og nye offentlige arbeidsplasser i Vefsn. Den jobben kan godt starte med å verne om det kommunen har i dag samtidig som man prioriterer arbeidet med å legge til rette for ny virksomhet. Det er helt avgjørende å være på tilbudssida framover, enten det gjelder sidevirksomhet med utspring fra Freyr sin virksomhet, eller helt nye prosjekter. Samtidig kan det være mye lærdom å hente fra planene om en batterifabrikk i Vefsn fire-fem år tilbake i tid, men som av en eller annen grunn rant ut i sanden.

Freyrs batterifabrikk i Mo i Rana er et viktig steg i det grønne skifte både for regionen, Nordland fylke og for nasjonen. Det bør absolutt være potensial for å utvikle Helgeland til det nye kraftsentrum for grønn industri. Allerede har Bergen Carbon Solution vært på besøk for å se på mulighetene for å etablere ny, grønn industri i Vefsn. Vårt håp er at initiativtakerne blir fulgt opp og at dette er muligheter som kan realiseres og ta også Vefsn videre inn i den grønne industrirevolusjonen.

Kommentarer til denne saken