(Helgelendingen)

Jeg mener vi alle skal være glade for at det ennå ikke er tatt noen endelig avgjørelse om bygging av nytt sykehus. For det har skjedd så mye industriutbygging på indre strøk av Helgeland, siden det ble vedtatt at det skulle bli et nytt sykehus. Og det er planer om enda flere store prosjekter. Både i Rana og Vefsn.

I Rana skal det bygges batterifabrikk. I Vefsn er det blitt bygget et gigantisk vindturbinanlegg, like i nærheten av Mosjøen. I Vefsn er det kommet langt i planene om en hydrogenfabrikk og en Carbon produksjon. Videre så er man kommet langt på veg med bygging av gondolbane til toppen av Øyfjellet. Og om ikke det er nok. Så har vi fått Via Ferrata, Zipline og steintrapp nesten til toppen av fjellet.

Fra før har vi her i Mosjøen et aluminiumsverk. Alle disse fabrikkene og installasjonene kan medføre store og små person- og bygningsskader. Og i tillegg så er det kommet advarsel fra miljødirektoratet, at det kan komme store snø og steinras fra Øyfjellet, som er en trussel for Sjøgata og sentrum av byen.

Vefsn kommune er den kommunen på Helgeland, som har den største eksporten av varer. Ca 360-000 kroner per innbygger i Vefsn. Til sammenligning, så kommer Rana på andreplass med bare 138.000 kroner per innbygger.

Og med disse presumtivt store faresignalene. Så må vi ha et sykehus i nærheten av Mosjøen.

Det gamle navnet Sandnessjøen og omegn må fjernes helt. Jeg vil berømme Inger Lise Strøm for at hun ser lengre frem i tiden, enn visse andre i styret i Helse Nord. Hun makter å legge fortiden bak oss. Hun er villig til å bygge et sykehus for fremtiden.

Jeg synes ikke heller at Tovåsen er den optimale plasseringen av sykehus for oss som bor på sørsiden av Korgfjellet. Den verste plasseringen er i Sandnessjøen. Vi må få sykehuset i Mosjøen med omland.

Og det viser seg dessverre at det ikke er noe hjelp å få fra vår nye helseminister Invild Kjerkol. Etter svaret på et brev fra meg. Så ser det ut til at hun overhodet ikke har lest brevet selv. Og hun overlater svaret til en sekretær. I svaret henviser hun bare til det som Bent Høie har vert med og avgjort. Og ifølge svaret, så sier hun at Mosjøen i beste fall, bare skal ha en somatisk poliklinikk.

Med tanke på den enorme industrielle satsingen i Vefsn og med de presumptive farene som følger med. Så vil jeg si at det er å spille rulett med innbyggerne i Vefsn, å frata oss akuttsykehus.