(Helgelendingen)

Ledelsen i Helgelandssykehuset stengte all kreftkirurgi ved sykehuset i Sandnessjøen fredag ettermiddag. Beskjeden kom som et sjokk på de ansatte. Begrunnelsen skal angivelig være støy på sosiale medier i Rana på bakgrunn av en rapport om kvaliteten på kreftkirurgien ved alle landets sykehus, som ble offentliggjort i september i fjor.

I følge kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset, Tore Bratt, ble rapporten kjent for ledelsen i Helgelandssykehuset først i desember. Man valgte ikke å ta noen grep da, for ikke å forstyrre prosessen med ny sykehusstruktur som skulle behandles av styret i Helse Nord 18. desember. Men da rapporten ble tema på sosiale medier i forrige uke fant sykehusledelsen tida inne for å gå til aksjon.

Vi beklager, men forklaringen kommunikasjonssjefen gir på handlingsmåten i denne saken står ikke til troende. For det første ble rapporten om kvaliteten på kreftkirurgien publisert i september, også til de enkelte sykehus og sykehusledelsen. For det andre var rapporten og innholdet i den kjent for ledelsen i sykehuset før desember. For det tredje er det et godt eksempel på slett ledelse å la en slik sak skure og gå, for så å iverksette et så dramatisk tiltak som å stenge for alle kreftoperasjoner.

Vi legger gjerne til at ledelsen og fagmiljøet ved sykehuset i Sandnessjøen har kjent til rapporten og at det for lang tid siden er iverksatt tiltak og jobbet aktivt med kvalitetsforbedrende tiltak med de problemstillingene rapporten beskriver. Blant annet har de søkt bistand fra Kreftsregisteret i sitt arbeid for å bli enda bedre. I tillegg er det et nært samarbeid med sykehusene både i Bodø og Tromsø. Sykehuset i Sandenssjøen er også den eneste sykehusavdelingen med spisskompetanse på denne typen kirurgi. Kvalitetsarbeidet har gitt gode resultater noe som kan dokumenteres i et lokalt kvalitetsregister. At dette skulle være ukjent for foretaksledelsen fram til desember 2019 er derfor ubegripelig.

Det som derimot er begripelig er at kreftkirurgi er et av de viktigste fagområdene som er i spill rundt prosessen rundt ny sykehusstruktur på Helgeland. At ledelsen i Helgelandssykehuset med sin dramatiske beslutning om å stenge all kreftkirurgi, bevisst bidrar til å svekke troverdigheten til ett av Helgelandssykehusets viktigste fagmiljø, må man skjønne blir oppfattet som et ledd i kampen om hovedsykehuset på Helgeland. Vi kan ikke annet enn minne om hva som skjedde da ortopeditilbudet ved sykehuset i Mosjøen sakte med sikkert ble avviklet og flyttet til Mo i Rana. Dette er historien opp igjen.

Slik denne saken har utviklet seg bidrar den til å svekke tilliten til at Helgelandssykehuset har en ledelse som vil Helgeland og pasientenes beste. Det er en ledelse som er på ville veier og som driver et spill om framtidig sykehusstruktur som er helt uakseptabelt. For var det slik at man ønsket ansatte og pasientene vel, så hadde tilnærmingen vært en helt annen.