Det er tid for budsjettarbeid i Leirfjord kommune (LK) og i denne sammenheng har rådmannen, samt SV foreslått nedleggelse i sine budsjettforslag.

Ulvang oppvekstsenter er foreslått nedlagt på følgende vis:

  • Barnehagen fra høst 2022
  • Skolen fra høst 2023
  • Tverlandet oppvekstsenter i sin helhet høst 2022.

Det er helt tydelig at her er skapt en slags illusjon om at det blir mer penger til sykehjem og skoler ved å legge ned oppvekstsentrene. Men det er særdeles viktig å få opplyst de riktige tallene og årsverkene både for en og en sektor, samt samlet. Administrasjonen med rådmannen i spissen sammenligner epler og bananer i budsjettet, og leverer dette som den lekreste fruktcoctail ispedd illusjoner og toppet med dårlig lederskap.

Blekket er enda ikke tørt på vedtaket etter forrige budsjettforslag, der det ble vedtatt å opprettholde oppvekstsentrene. Politisk flertall i LK ba dermed administrasjonen ved rådmannen om å utføre en jobb som ikke innbefattet nedleggelse av oppvekstsentrene. Både vedtaket og beskjeden om å utføre en jobb virker glemt, og i stedet for å brette opp ermene flyttes fokuset mot å jobbe mot vedtaket som ble bestemt politisk, noe som resulterer i en hånmot både innbyggere, politikere og ikke minst sine ansatte.

Administrasjonen har helt klart lyktes med å skape en splitt og hersk situasjon mellom egne organisasjoner og arbeidstakere ved å sette de forskjellige sektorene opp mot hverandre. LK har altså havnet i en situasjon hvor tillitsvalgte og virksomhetsledere innenfor andre sektorer brutalt uttaler på møter at oppvekstsentrene må legges ned, helst umiddelbart, slik at deres sektorer og virksomheter skal få mer penger. Her dras frem sammenligninger og benyttes begreper som «Allokering» som betyr å fordele eller tildele en viss mengde av noe. Man allokerer ofte ressurser, varer eller midler det er mangel på. «Allokasjon» er et regnskapsmessig begrep som betegner fordeling av et beløp slik at rettmessig andel av beløpet blir fordelt til rett tid og sted.

Denne illusjonen, for det er nettopp en illusjon, har nå spredt seg enda en gang. Spørsmålet vi må stille oss er om administrasjonen faktisk ikke er kapabel til å lede sine ansatte, ikke minst forklare dem hvilke begreper og fakta som ligger til grunn i sine forslag. Atter en gang bærer administrasjonens forslag til budsjett et aldeles amatørmessig preg, likeledes hvordan dette presenteres noen dager før formannskapsmøtet.

Man har enda til gode å se gode tallmateriale på at dette faktisk lønner seg, og ikke minst hvordan det styrker andre sektorer i kommunen. Ikke minst

Vi har fått en ny regjering med AP og SP, som spytter inn ekstra penger til kommunene for å opprettholde grendeskoler i distriktet. Signaleffekten ved å motta disse pengene fra regjeringen og samtidig legge ned grendeskolene vil ta seg svært dårlig ut, og vil nok bli diskutert høylytt i både lokallag – Fylkeslag samt Stortinget.

Det blir spennende å se hva AP lokalt gjør ut av denne saken, svært spennende.

Vi må være såpass til mennesker at vi aldri finner oss i å bli satt opp mot hverandre, hverken andre barnehager eller oppvekstsenter. Ei heller sykehjem eller andre tjenester i kommunen. Det er selve oppskriften til elendige diskusjoner på feil grunnlag, som til slutt resulterer i dårlige beslutninger og dårlig arbeidsmiljø.

Det er åpenbare dragkamper innad i administrasjonen, blant tillitsvalgte og politikerne. Personlig mener jeg det er viktigere å belyse faktum og ikke illusjoner.

Det er en selvfølgelighet at LK sitt budsjett kan balanseres uten å legge ned oppvekstsenter og samtidig drive forsvarlige tjenester innen helse og andre sektorer.

Vi skal nok en gang gjennom en førjulstid med usikkerhet, negativt fokus både utad og innad i kommunen. Dette er rett og slett feilslått administrativ ledelse, som feiler med å være alt annet enn samlende, framtidsrettet og konsis.

Politikerne bør sette tydelige spørsmålstegn ved administrasjonens ledelse under kommende formannskapsmøte, og heller stille spørsmålet om administrasjonen gjør det de har fått beskjed om som er å forholde seg til politiske vedtak. Det vises ingensteds hen hva administrasjonen har gjort annet en å jobbe mot vedtaket om å beholde oppvekstsentrene. Da er det på høy tid å reagere både på utførelsesform og den manglende evnen til å lede.

For å sammenlikne dette med den virkelige verden; Styret har gitt ledelsen beskjed om å utføre et vedtak, men ledelsen velger å jobbe mot vedtaket. I den virkelige verden resulterer dette som oftest i en handling, den uttales og skrives avskjedigelse.

Så spørs det jo da, om de lokale folkevalgte tør vise lederskap og heller samle alle sektorene i LK i stedet for å sette dem opp mot hverandre slik administrasjonens hovedfokus virker å være.

Robert Blomsø, Leirfjord