(Helgelendingen)

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset anbefaler styret i helseforetaket om å velge utbygging av eksisterende sykehus i Sandnessjøen eller nytt sykehus på Rishatten som de to alternativene det skal jobbes videre med i konseptfasen for ny sykehusstruktur på Helgeland. Begrunnelsen er økonomisk bærekraft. Samtidig ønsker direktøren at det skal investeres over en milliard i sykehusbygg på Mo i Rana.

Det er noe inkonsekvent i hele saksframlegget styret i Helgelandssykehuset skal behandle på fredag, og som dreier seg om valg av lokalisering av det nye hovedsykehuset på Helgeland. I helseminister Bent Høies vedtak om ny sykehusstruktur på Helgeland går det tydelig fram at det nye hovedsykehuset på Helgeland skal ligge i Sandnessjøen eller omegn. Omegnsbegrepet er langt vei definert som området vest for Toventunellen. Det har så langt i prosessen gjentatte ganger vært poengtert at den nye sykehusstrukturen skal bygges for framtida, i et 30-årsperspektiv.

Da er det for det første forunderlig at sykehusdirektøren kan gå inn for å bygge ut et gammelt, umoderne sykehusbygg i Sandnessjøen i den tro at det skal kunne framstå som det nye hovedsykehuset. For det andre er det ikke merkelig at den økonomiske bæreevnen settes under press når det legges opp til å investere over en milliard kroner i sykehusbygg på Mo. For det tredje vil aldri et sykehus på Alstenøya, nytt eller gammelt, kunne bli et nytt hovedsykehus. Kanskje i navnet, men aldri i gavnet. Og for det fjerde utløser den foreslåtte løsningen så mye støy at det vil true hele sykehusprosessen.

Det er nok å nevne vedtaket i siste kommunestyremøte i Vefsn og der man nå vil utrede mulighetene og konsekvensene av å rette blikket mot Helse Midt i Trøndelag for befolkningen i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Det betyr i så fall at 17.000 innbyggere på Helgeland sier farvel til Helse nord og retter blikket sørover, med de konsekvensene det vil ha både for Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Vi minner om at det skapte betydelig bekymring i Helse nord da befolkningen på Sør-Helgeland raslet med sablene og vurderte å knytte seg tettere til Helse Midt dersom det ikke ble bygget et fullverdig distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Den gang dreide seg om 12.000 innbyggere.

Vi tror ikke innstillingen til sykehusdirektøren vil passere styrene i Helgelandssykehuset og Helse nord slik den er skrevet. Den skriker etter endring. Først og fremst må investeringene i nummerto-sykehuset på Mo reduseres. Deretter må tomteforslaget i Tovåsen med videre. Så kommer vi heller ikke denne gangen utenom å legge til at sykehusprosessen var i første runde styrt av politikk. Nå dreier seg om økonomi. Vi spør oss når befolkning, pasienter og ansatte skal prioriteres.