Det er opprettet tilsyn på bakgrunn av et varsel om alvorlig hendelse som Helgelandssykehuset selv har meldt inn

Det går ikke fram hvilken enhet tilsynet gjelder.