Samferdselsutvalget i Alstahaug kommune gir sin fulle støtte til kravet om betydelige kutt i hurtigbåtbillettprisene. Det er ulogisk at det skal koste mindre å reise med fly enn med hurtigbåt i Nordland, og når det gjøres nødvendige kutt i fly- og ferjebillettpriser så kan man ikke overse hurtigbåtene.

Hurtigbåten er en viktig transportvei for innbyggerne i øydistriktene, som er avhengig av dette transportmidlet for å komme inn til regionsentret. Det er oppgaver man må reise inn for å få løst – således utfører hurtigbåtene et samfunnsoppdrag som er tvingende nødvendig for at det skal kunne fortsette å bo folk i øydistriktene som i dag. De høye prisene legger en urimelig byrde på denne delen av befolkningen, og skaper et reelt hinder for en bærekraftig bosetning.

Det er også tungvint at reisende fra ytterdistriktene ikke kan bestille gjennomgående billetter. Dette fører til ytterligere frustrasjon og unødvendige komplikasjoner som burde være unødvendige.

Vi mener det nå er på høy tid å ta grep om prisnivået på hurtigbåtbilletter. Samferdselsutvalget i Alstahaug kommune oppfordrer fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande, til å løfte dette opp som jobb nr 1 og samarbeide med andre kystfylker opp mot regjeringen for å få til en helt nødvendig endring.

For Alstahaug og regionsentret Sandnessjøen er distriktene svært viktige, og vi ønsker å være et regionsenter som både blir foretrukket og som klarer å levere det innbyggerne i regionen trenger, enten det handler om helsetjenester inkludert tannhelse, detaljhandel, kulturopplevelser eller annet. Et vesentlig element i dette er god samferdsel. Derfor er denne saken så viktig.

Vi står sammen med Træna-ordfører Jan Helge Andersen, som nylig tok opp denne saken på nytt, og vi står sammen med alle øysamfunn, i kravet om rimeligere hurtigbåtreiser. Vi oppfordrer øysamfunnene til å forene seg i denne saken, og andre regionsentra må også ta dette problemet på stort alvor. Det er essensielt for hele Nordland at prisene på hurtigbåtbilletter reduseres betydelig, og dette må skje nå.

Samferdselsutvalget i Alstahaug

Stig Tore Skogsholm (Høyre)

Hanne Benedikte Wiig (Rødt)

Kyrre Pettersen (Senterpartiet)