(Helgelendingen)

Mangel på arbeidskraft

Jan Børge Sagmo i Bergen Carbon Solutions løfter fram en stor utfordring når han påpeker at kompetent arbeidskraft er en av de største utfordringene for å sikre industribygging på Helgeland. Ikke nok med det. Han uttrykker bekymring for om det i det hele tatt er mulig å etablere seg i regionen av samme årsak. Det er en bekymring som må deles av flere enn Sagmo.

«Dog ser vi en problemstilling vi fryktet, men kanskje ikke forventet omfanget av. Det er den potensielle mangelen på arbeidskraft, og her må det gjøres en større analyse av hva dette vil si for vår etablering. Strøm, areal og vilje er veldig bra det, men kompetanse og personell er kanskje det viktigste som må komme på plass», skriver han i et innlegg i vår avis.

Jan Børge Sagmo løfter fram en av vår tids kanskje største utfordringer dersom målet er vekst og utvikling av hele regionen. Han mener også at det er på høy tid at næringslivet, kommunen, fylket NAV og akademia setter seg sammen og legger en plan for hvordan man skal sikre eksisterende og ny industri nok kvalifisert arbeidskraft.

Bergen Carbon Solutions er langt fra alene om denne bekymringen. Nylig løftet Arnt Jacobsen ved Slipen i Sandnessjøen opp samme problemstilling. Vi er kjent med at tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft også er en utfordring for en veletablert gigant som Alcoa Mosjøen. Tar vi med planene for bygging av en hydrogenfabrikk i Mosjøen og batterifabrikk på Mo i Rana, der behovet for arbeidskraft er svært stor, må man ikke være rakettforsker for å skjønne at dette er en stor utfordring. Vi har vært klar over den lenge, men treffer oss nå med full kraft.

Så har det opp gjennom årene vært gjort flere ærlige forsøk på å etablere rekrutteringsprosjekt. Vivilheim var et slikt prosjekt der privat og offentlig virksomhet satte seg sammen og utarbeidet strategier for rekruttering og tilflytting. Gjennom flere år ble det bygd et godt nettverk med blant annet ambassadører rundt om ved en rekke av landets universiteter og høyskoler. Prosjektet ble lagt ned etter at Kunnskapsparken Helgeland kom på banen og slukte hele ideen, uten at de så langt har maktet å levere særlig mye på dette området. Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) er i gang med et prosjekt for utdanning, rekruttering og tilflytting. Det er på alle måter bra, men de trenger mer drahjelp og større ressurser enn de rår over i dag.

Vi skjønner Jan Børge Sagmo dit hen at han ser for seg et prosjekt som ikke er så ulikt Vivilheim. Innspillet hans er meget godt, og det er all grunn til å lese nøye det han skriver. Ikke nok med det. Han tilbyr seg å delta selv, og vi tror han vil få mange bedriftsledere i lokalsamfunnet med seg. Det er på høy tid at det gires opp og at det dras i gang en offensiv for å løfte fram jobbmulighetene i det attraktive lokalsamfunnet vi er en del av. Det er en jobb MON meget godt kan administrere, om det følger penger og personell med.